Afișaj informații

  1. butonul G
  2. B meniul de configurare

Reglați aspectul afișajului de informații în funcție de condițiile de iluminare.

Întuneric pe lumină
Lumină pe întuneric
OpțiuneDescriere
w[ Întuneric pe lumină ]Pentru ca afișajul să fie mai ușor de citit în locuri luminoase, monitorul se luminează și inscripția este afișată în negru.
x[ Lumină pe întuneric ]Pentru ca afișajul să fie mai ușor de citit în locuri întunecate, monitorul se estompează, iar literele sunt afișate în alb.