e5: Bracketing automat (mod M)

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Setările afectate atunci când bracketingul este activat în modul M sunt determinate de opțiunile selectate pentru [ Bracketing automat ] > [ Setare bracketing automat ] din meniul de fotografiere și opțiunea aleasă pentru Setarea personalizată e5 [ Bracketing automat (mod M) ].

Setare personalizată e5 [ Bracketing automat (mod M) ]Meniul fotografiere [ Set auto bracketing ]
AE și bracketing bliț*Bracketing AE*
F[ Bliț/viteză ]Viteza obturatorului și nivelul blițuluiViteza obturatorului
G[ Bliț/viteză/diafragma ]Viteza obturatorului, diafragma și nivelul blițuluiViteza obturatorului și diafragma
H[ Bliț/diafragma ]Diafragma și nivelul blițuluiDeschidere
I[ Numai bliț ]Nivelul blițului
  1. Dacă nu este utilizat blițul când este selectat [ Activat ] pentru [ Control sensibilitate automată ISO ] și [ Bliț/viteză ], [ Bliț/viteză/diafragma ] sau [ Bliț/diafragma ] este selectat pentru e5 [ Bracketing automat (mod M ) ], sensibilitatea ISO va fi fixată la valoarea pentru prima fotografie din fiecare secvență de bracketing.

Bracketing bliț

Bracketingul blițului se realizează numai cu controlul blițului i-TTL sau q A (apertura automată).

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei