f2: comenzi personalizate (fotografiere)

 1. butonul G
 2. A meniu Setări personalizate

Alegeți operațiunile efectuate în modul foto folosind comenzile camerei sau inelul de control al obiectivului.

 • Alegeți rolurile jucate de comenzile de mai jos. Evidențiați controlul dorit și apăsați J .

  Opțiune
  2[ Butonul Fn ]
  j[ Butonul AE-L/AF-L ]
  k[ Butonul OK ]
  z[ Butonul de înregistrare video ]
  S[ Butonul Fn a obiectivului ]
  3[ Butonul lentile Fn2 ]
  l[ Inel de control al obiectivului ]
 • Rolurile care pot fi atribuite acestor controale sunt următoarele:
  Opțiune2jk 1zS3l
  K[ Selectați punctul central de focalizare ]44
  A[ AF-ON ]4444
  F[ Numai blocare AF ]4444
  E[ Blocare AE (Menține) ]44444
  D[ Blocare AE (Resetare la eliberare) ]44444
  C[ Numai blocare AE ]4444
  B[ Blocare AE/AF ]4444
  r[ Blocare FV ]444
  h[ c Dezactivare/activare ]444
  q[ Previzualizare ]4444
  L[ Măsurare matrice ]444
  M[ Contorizare ponderată în centru ]444
  N[ Măsurare spot ]444
  t[ Măsurare ponderată în funcție de evidențiere ]444
  1[ Rafa de bracketing ]444
  4[ + RAW ]4444
  n[ Urmărirea subiectului ]444
  L[ Fotografie silențioasă ]444
  b[ Afișarea informațiilor de vizualizare live dezactivată ]44444
  b[ Afișare grilă de încadrare ]4444
  p[ Zoom activat/dezactivat ]444444
  O[ MENIUL MEU ]4444
  3[ Accesați elementul de top din MENIU MEU ]4444
  K[ Redare ]444
  J[ Alegeți zona imaginii ]44
  8[ Calitate/dimensiune imaginii ]44
  m[ Balans de alb ]44
  h[ Setați controlul imaginii ]44
  y[ D-Lighting activ ]44
  w[ Contorizare ]44
  I / Y[ Mod bliț/compensare ]44
  v[ Mod de lansare ]4
  z[ Mod focalizare/mod zonă AF ]44
  t[ Bracketing automat ]44
  $[ Expunere multiplă ]44
  2[ HDR (gamă dinamică înaltă) ]44
  z[ Mod de întârziere expunere ]44
  W[ Focus peaking ]4
  w[ Alegeți numărul obiectivului fără CPU ]44
  X[ Focalizare (M/A) ]4 2, 3
  q[ Diafragma ]4 3
  E[ Compensarea expunerii ]4 3
  [ Nici unul ]4444444 3
  1. Indiferent de opțiunea selectată, când pentru modul zonă AF se alege [ Zona automată AF ], [ Zona automată AF (oameni) ] sau [ Zona automată AF (animale) ], butonul funcționează numai pentru a iniția subiectul. urmărire AF (AF de urmărire a subiectului ).
  2. Disponibil numai cu lentile compatibile.
  3. Indiferent de opțiunea selectată, în modul de focalizare manuală, inelul de control poate fi folosit doar pentru a regla focalizarea.
 • Sunt disponibile următoarele opțiuni:
  RolDescriere
  K[ Selectați punctul central de focalizare ]Apăsarea comenzii selectează punctul central de focalizare.
  A[ AF-ON ]Apăsarea comenzii inițiază focalizarea automată.
  F[ Numai blocare AF ]Focalizarea se blochează în timp ce controlul este apăsat.
  E[ Blocare AE (Menține) ]Expunerea se blochează atunci când butonul de comandă este apăsat. Blocarea expunerii nu se termină când declanșatorul este eliberat. Expunerea rămâne blocată până când butonul de comandă este apăsat a doua oară sau până când cronometrul de așteptare expiră.
  D[ Blocare AE (Resetare la eliberare) ]Expunerea se blochează atunci când butonul de comandă este apăsat. Expunerea rămâne blocată până când controlul este apăsat a doua oară, declanșatorul este eliberat sau temporizatorul de așteptare expiră.
  C[ Numai blocare AE ]Expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.
  B[ Blocare AE/AF ]Focalizarea și expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.
  r[ Blocare FV ]Apăsați butonul pentru a bloca valoarea blițului pentru unitățile bliț opționale; apăsați din nou pentru a anula blocarea FV.
  h[ c Dezactivare/activare ]Dacă blițul este activat în prezent, acesta va fi dezactivat în timp ce controlul este apăsat. Dacă blițul este în prezent oprit, sincronizarea cu perdeaua frontală va fi selectată în timp ce controlul este apăsat.
  q[ Previzualizare ]Țineți butonul apăsat pentru a previzualiza culoarea fotografiei, expunerea și profunzimea câmpului.
  L[ Măsurare matrice ][ Măsurare matrice ] este activată în timp ce controlul este apăsat.
  M[ Contorizare ponderată în centru ][ Măsurarea ponderată în centru ] este activată în timp ce controlul este apăsat.
  N[ Măsurare spot ][ Măsurare spot ] este activată în timp ce controlul este apăsat.
  t[ Măsurare ponderată în funcție de evidențiere ][ Măsurarea ponderată în evidențiere ] este activată în timp ce controlul este apăsat.
  1[ Rafa de bracketing ]
  • Dacă butonul de comandă este apăsat când este selectată o altă opțiune decât [ Bracketing WB ] pentru [ Bracketing automat ] > [ Setare bracketing automat ] în meniul de fotografiere în modul de eliberare continuă, aparatul foto va realiza toate fotografiile din programul de bracketing curent și repetați rafala de bracketing în timp ce butonul de declanșare este apăsat. În modul de eliberare a unui singur cadru, fotografierea se va termina după prima explozie de bracketing.
  • Dacă este selectat [ Bracketing WB ] pentru [ Auto bracketing set ], aparatul foto va face fotografii în timp ce butonul de declanșare este apăsat și va aplica bracketing balansul de alb la fiecare fotografie.
  4[ + RAW ]
  • Dacă în prezent este selectată o opțiune JPEG pentru calitatea imaginii, va fi afișat „RAW” și o copie RAW va fi înregistrată cu următoarea fotografie realizată după ce este apăsată butonul de comandă. Setarea inițială a calității imaginii va fi restabilită atunci când scoateți degetul de pe butonul de declanșare sau apăsați din nou controlul, anulând [ + RAW ].
  • Copiile RAW sunt înregistrate la setările selectate curent pentru [ Înregistrare RAW ] în meniul de fotografiere.
  n[ Urmărirea subiectului ]Apăsarea butonului de comandă când este selectat [ Zona AF automată], [ AF zonă automată (oameni) ] sau [ AF zonă automată (animale) ] pentru modul zonă AF permite urmărirea subiectului; punctul de focalizare se va schimba într-un reticulul de direcționare, iar monitorul și vizorul se vor transforma în afișaje de urmărire a subiectului.
  • Pentru a termina AF cu urmărirea subiectului, apăsați din nou comanda sau apăsați butonul W ( Q ).
  L[ Fotografie silențioasă ]Apăsați butonul de comandă pentru a realiza fotografii silențioase. Apăsați din nou pentru a anula fotografia silențioasă.
  b[ Afișarea informațiilor de vizualizare live dezactivată ]Apăsați butonul de comandă pentru a ascunde pictogramele și informațiile de fotografiere de pe afișaj. Pictogramele și informațiile despre fotografiere pot fi afișate apăsând din nou butonul.
  b[ Afișare grilă de încadrare ]De fiecare dată când apăsați butonul, grila de încadrare a compoziției de pe afișaj se schimbă între [ Off ], [ On (3×3) ] și [ On (4×4) ].
  p[ Zoom activat/dezactivat ]Apăsați butonul pentru a mări afișajul în zona din jurul punctului de focalizare curent (raportul de zoom este selectat în prealabil). Apăsați din nou pentru a anula zoomul.
  O[ MENIUL MEU ]Apăsați butonul pentru a afișa „MENIUL MEU”.
  3[ Accesați elementul de top din MENIU MEU ]Apăsați butonul de comandă pentru a sări la elementul de sus din „MENIUL MEU”. Selectați această opțiune pentru acces rapid la un element de meniu folosit frecvent.
  K[ Redare ]Apăsați butonul pentru a începe redarea.
  J[ Alegeți zona imaginii ]Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege zona imaginii.
  8[ Calitate/dimensiune imaginii ]Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege o opțiune de calitate a imaginii și selectorul secundar de comandă pentru a selecta dimensiunea imaginii.
  m[ Balans de alb ]Pentru a alege o opțiune de balans de alb, țineți apăsat butonul și rotiți selectorul principal de comandă. Unele opțiuni oferă subopțiuni care pot fi selectate prin rotirea selectorului de sub-comandă.
  h[ Setați controlul imaginii ]Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege un control de imagine.
  y[ D-Lighting activ ]Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a regla Active D-Lighting.
  w[ Contorizare ]Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege o opțiune de măsurare.
  I / Y[ Mod bliț/compensare ]Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul de comandă principal pentru a alege un mod de bliț și selectorul de comandă secundară pentru a regla puterea blițului.
  v[ Mod de lansare ]Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege un mod de eliberare. Când modul de eliberare este [ Continuous L ], puteți modifica setarea ratei de avans a cadrelor prin rotirea selectorului secundar de comandă, iar când modul de declanșare este [ Autodeclanșator ], puteți modifica setarea timpului până când obturatorul este eliberat prin rotirea selectorului secundar de comandă.
  z[ Mod focalizare/mod zonă AF ]Țineți butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege modul de focalizare, selectorul secundar de comandă pentru a alege modul zonă AF.
  t[ Bracketing automat ]Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii și selectorul secundar de comandă pentru a selecta incrementul de bracketing sau cantitatea de D-Lighting activ.
  $[ Expunere multiplă ]Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege modul și selectorul secundar de comandă pentru a alege numărul de fotografii.
  2[ HDR (gamă dinamică înaltă) ]Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege modul și selectorul secundar de comandă pentru a alege diferența de expunere.
  z[ Mod de întârziere expunere ]Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege întârzierea de declanșare.
  W[ Focus peaking ]Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege un nivel de vârf și selectorul secundar de comandă pentru a selecta culoarea maximă.
  w[ Alegeți numărul obiectivului fără CPU ]Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege un număr de obiectiv salvat folosind elementul [ Date obiectiv non-CPU ] din meniul de configurare.
  X[ Focalizare (M/A) ]Focalizarea automată poate fi depășită prin rotirea inelului de control al obiectivului (focalizare automată cu anulare manuală). Inelul de control poate fi folosit pentru focalizarea manuală în timp ce butonul de declanșare este apăsat până la jumătate. Pentru a reorienta utilizând focalizarea automată, ridicați degetul de pe butonul de declanșare și apoi apăsați-l pe jumătate din nou.
  q[ Diafragma ]Rotiți inelul de control al obiectivului pentru a regla diafragma.
  E[ Compensarea expunerii ]Rotiți inelul de control al obiectivului când selectorul de compensare a expunerii este setat pe [ C ] pentru a regla compensarea expunerii.
  [ Nici unul ]Controlul nu are efect.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei