f5: Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Selectarea [ Da ] permite ajustările care se fac în mod normal ținând apăsat un buton și rotind un selector de comandă, să fie făcute prin rotirea selectorului de comandă după eliberarea butonului. Aceasta se termină când butonul este apăsat din nou, butonul de declanșare este apăsat până la jumătate sau temporizatorul de așteptare expiră.

  • [ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ] se aplică comenzilor cărora le-au fost atribuite următoarele roluri utilizând Setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ] sau g2 [ Comenzi personalizate ]: [ Alegeți zona imaginii ], [ Calitatea/dimensiunea imaginii ], [ Balans de alb ], [ Set Picture Control ], [ Active D-Lighting ], [ Metering ], [ Flash mode/compensation ], [ Release mode ], [ Release mode (salvare cadru) ], [ Focus mode/AF-zona mod ], [ Bracketing automat ], [ Expunere multiplă ], [ HDR (gamă dinamică ridicată) ], [ Mod de întârziere expunere ], [ Focalizare maximă ], [ Alegeți numărul obiectivului non-CPU ] și [ Sensibilitate microfon ].

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei