Evaluare

  1. butonul G
  2. D meniu redare

Evaluează pozele.

  • Evidențiați fotografii folosind selectorul multiplu 4 sau 2 .
  • Apăsați 1 sau 3 pentru a alege o evaluare de la zero la cinci stele sau selectați d pentru a marca fotografia ca candidată pentru ștergere ulterioară.
  • Pentru a vizualiza imaginea evidențiată mărită, apăsați și mențineți apăsat butonul X
  • Apăsați J pentru a salva modificările.