a10: AF cu lumină scăzută

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți [ Activat ] pentru o focalizare mai precisă în condiții de lumină slabă când AF-S este selectat pentru modul de focalizare sau când este selectat AF-A și fotografiați în AF-S .

  • Această opțiune are efect numai în modul foto.
  • În modul b , [ AF cu lumină scăzută ] este fixat la [ Activat ].
  • AF cu lumină scăzută este dezactivat în timpul fotografierii cu temporizator de interval și al înregistrării video în interval.
  • Aparatul foto poate necesita mai mult timp pentru focalizare când este selectat [ Pornit ].
  • În timp ce AF cu lumină scăzută este activă, pe afișaj va apărea „Lumină scăzută”. Rata de reîmprospătare a afișajului poate scădea.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei