Opțiuni de bip

 1. butonul G
 2. B meniul de configurare

Bip pornit/dezactivat

Porniți sau dezactivați difuzorul.

 • Dacă este selectat [ Pornit ] pentru [ Bip activat/dezactivat ], se aud bipuri atunci când:
  • temporizatorul automat numără invers,
  • fotografierea cu cronometru interval, înregistrarea video în interval de timp sau se termină schimbarea focalizării,
  • aparatul foto focalizează în modul foto (rețineți că acest lucru nu se aplică dacă este selectat AF-C pentru modul de focalizare sau când este selectat AF-A și fotografiați în AF-C și [ Eliberare ] este selectat pentru setarea personalizată a2 [ AF -S selecție prioritate ]),
  • sunt utilizate comenzile tactile sau
  • butonul de declanșare este apăsat cu un card de memorie protejat la scriere introdus în cameră.
 • Selectați [ Dezactivat (numai comenzile tactile) ] pentru a dezactiva semnalul sonor pentru comenzile tactile în timp ce îl activați pentru alte scopuri.
 • Când este selectat [ Activat ] pentru [ Fotografie silențioasă ] în meniul de fotografiere, nu se va auzi un semnal sonor când camera focalizează sau când autodeclanșatorul este în funcțiune, indiferent de setările selectate pentru [ Opțiuni bip ].

Volum

Reglați volumul semnalului sonor.

Pas

Alegeți înălțimea semnalului sonor dintre [ High ] și [ Low ].