Ce este fotografia cu blitz la distanță?

Realizați fotografii cu una sau mai multe unități bliț de la distanță utilizând controlul blițului fără fir (Iluminare fără fir avansată sau AWL). Pentru informații despre utilizarea unei unități de bliț montată pe suportul pentru accesorii camerei, consultați „Fotografie cu bliț pe cameră” (Fotografie cu bliț pe cameră ).

Pe parcursul acestui capitol, operațiunile care implică camera și accesoriile conectate la cameră sunt indicate cu C , operațiunile care implică unități de bliț la distanță prin f . Pentru mai multe informații despre utilizarea unităților bliț de la distanță ( f ), consultați documentația furnizată cu blițul.