f4: Personalizați cadranele de comandă

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Personalizați funcționarea cadranelor principale și secundare de comandă.

Rotire inversă

Inversați sensul de rotație al cadranelor de comandă pentru operațiunile selectate.

  • Evidențiați [ Compensare expunere ] sau [ Viteză obturator/diafragma ] și apăsați 2 pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ).
  • Apăsați J pentru a salva modificările și a ieși.

Schimbați principal/sub

Inversați rolurile cadranelor principale și secundare de comandă.

OpțiuneDescriere
[ Setarea expunerii ]Dacă este selectat [ Pornit ], selectorul principal de comandă va controla diafragma și viteza de expunere a selectorului secundar de comandă. Dacă este selectat [ Pornit (Mod A) ], selectorul principal de comandă va fi folosit pentru a seta diafragma numai în modul A.
[ Setare focalizare automată ]Dacă este selectat [ Activat ] și [ Mod focalizare/Mod zonă AF ] a fost alocat unui control utilizând setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ], puteți alege modul zonă AF ținând butonul de comandă și rotind butonul principal. selectorul de comandă și modul de focalizare ținând butonul de comandă și rotind selectorul secundar de comandă.

Meniuri și redare

Alegeți rolurile jucate de selectorul multiplu și cadranele de comandă în timpul redării și navigării prin meniu.

OpțiuneDescriere
[ Activat ]Redare:
  • Selectorul principal de comandă poate fi utilizat pentru a alege imaginea afișată în timpul redării cadru întreg. Selectorul de sub-comandă poate fi folosit pentru a sări înainte sau înapoi în funcție de opțiunea selectată pentru [ Avans cadru sub-dial ].
  • În timpul redării miniaturilor, selectorul principal de comandă poate fi utilizat pentru a evidenția miniaturile, iar selectorul secundar de comandă pentru a pagina în sus sau în jos.
Meniuri*:
Utilizați selectorul principal de comandă pentru a evidenția elementele din meniu. Rotirea selectorului secundar de comandă la dreapta afișează submeniul pentru opțiunea evidențiată. Rotirea acestuia la stânga afișează meniul anterior.
2[ Activat (exclus recenzia imaginii) ]Ca și pentru [ Pornit ], cu excepția faptului că cadranele de comandă nu pot fi utilizate pentru redare în timpul examinării imaginii.
[ Dezactivat ]Utilizați selectorul multiplu pentru a alege imaginea afișată în timpul redării cadru întreg sau pentru a evidenția imaginile sau elementele de meniu.
  1. Selectorul secundar de comandă nu poate fi utilizat pentru a selecta elementele evidențiate. Pentru a selecta elementele evidențiate, apăsați J sau 2 .

Avansarea cadrului sub-cadranului

Alegeți operația efectuată la rotirea selectorului secundar de comandă în timpul redării cadru întreg. Această opțiune are efect numai atunci când [ Activat ] sau [ Activat (exclusă revizuirea imaginii) ] este selectat pentru [ Meniuri și redare ].

OpțiuneDescriere
[ 10 cadre ]Sari înainte sau înapoi cu 10 cadre odată.
[ 50 de cadre ]Sari înainte sau înapoi cu 50 de cadre odată.
c[ Evaluare ]Treceți la imaginile următoare sau anterioare cu evaluarea selectată. Pentru a alege evaluarea, evidențiați [ Rating ] și apăsați 2 .
P[ Protejează ]Treceți la imaginea protejată următoare sau anterioară.
C[ Numai fotografii ]Treceți la fotografia următoare sau anterioară.
1[ Numai videoclipuri ]Treceți la videoclipul următor sau anterior.
u[ Dosar ]Rotiți selectorul de sub-comandă pentru a selecta un folder.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei