C Meniul fotografiere: Opțiuni de fotografiere

Pentru a vizualiza meniul de fotografiere, selectați fila C din meniurile camerei.

Meniul de fotografiere conține următoarele elemente:

Vezi si

Setări implicite pentru meniul fotografiere ” ( Setări implicite pentru meniul fotografiere )