„Pe cameră” versus „la distanță”

Puteți face fotografii utilizând o unitate de bliț opțională montată pe papucul accesoriului camerei sau una sau mai multe unități de bliț la distanță.

  • Când utilizați un bliț, selectați [ Dezactivat ] pentru [ Fotografie silențioasă ] în meniul de fotografiere.

Unități bliț montate pe cameră

Faceți fotografii folosind o unitate bliț montată pe cameră. Consultați paginile următoare pentru mai multe informații.

Fotografie cu bliț la distanță

Realizați fotografii cu una sau mai multe unități bliț de la distanță utilizând controlul blițului fără fir (Iluminare fără fir avansată sau AWL). Pentru mai multe informații, consultați „Fotografie cu bliț la distanță” (Fotografie cu bliț la distanță ).