Afișează camera

Pentru scopuri ilustrative, afișajele sunt afișate cu toți indicatorii aprinși.

Monitorizați

Modul foto

1Mod de fotografiere ( selectorul de mod )
2Indicator de program flexibil ( P (auto programat) )
3Paranteze zonă AF (mod zonă AF )
4Modul bliț ( moduri bliț )
5Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )
1 pictogramă ( 1 pictogramă )
Indicator „Fără card de memorie” ( Inserarea bateriei și a unui card de memorie , Niciun card de memorie introdus )
6Modul de lansare ( modul de lansare )
7Punct de focalizare ( Realizarea de fotografii ( b automat ) , modul zonă AF )
8Modul de focalizare ( modul de focalizare )
9Mod zonă AF (mod zonă AF)
10Active D-Lighting ( Activ D-Lighting )
11Controlul imaginii ( Setați controlul imaginii )
12Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectați-vă la dispozitivul inteligent )
Modul avion ( modul avion )

13Balans de alb ( Balans de alb , Balans de alb, Balans de alb )
14Zona imagine ( Alegeți zona imaginii )
15Dimensiunea imaginii ( Dimensiunea imaginii )
16Calitatea imaginii ( Calitatea imaginii )
17pictograma i ( meniul i )
18Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Indicator de bracketing WB ( bracketing balans de alb )
Indicator de bracketing ADL (bracketing ADL )
Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Indicator de expunere multiplă ( crearea unei expuneri multiple )
19Numărul de fotografii în secvența de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( bracketing balans de alb )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL (bracketing ADL )
Diferenţial de expunere HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Număr de expuneri multiple ( Crearea unei expuneri multiple )
20Indicator de expunere
Expunere ( indicatori de expunere)
Compensarea expunerii ( cadranul de compensare a expunerii )
Bracketing automat ( Bracketing automat )

21Indicator de pregătire pentru bliț ( Folosind un bliț de pe cameră )
22„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; numărul de expuneri rămase )
23Numărul de expuneri rămase ( Numărul de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )
24Indicator de conexiune Wi-Fi (conexiune Wi-Fi )
Indicator de conectare la telecomandă ( Prima conexiune: Împerechere )
25Sensibilitate ISO ( selectorul de sensibilitate ISO )
26Indicator de sensibilitate ISO ( cadranul de sensibilitate ISO )
Indicator automat de sensibilitate ISO (setări de sensibilitate ISO )
27Indicator de compensare a expunerii ( cadranul de compensare a expunerii )
28Indicator de compensare bliț (compensare bliț )
29AF de urmărire a subiectului (AF de urmărire a subiectului)
30Diafragma ( A (automat cu prioritate diafragmei) , M (manuala) )
31Viteza obturatorului ( S (auto cu prioritate declanșator) , M (manual) )
32Indicator de sincronizare bliț ( e1: viteza de sincronizare bliț )
33Indicator de blocare FV (blocare FV )
34Contorizare ( Contorizare )
35Blocare expunere automată (AE) (Blocare expunere )

36Indicator baterie ( nivel baterie )
37Livrare energie USB (livrare energie USB )
38Detectare pâlpâire ( fotografiere cu reducere a pâlpâirii )
39Tip obturator ( d4: Tip obturator )
Fotografie tăcută ( fotografie tăcută )
40Modul de întârziere a expunerii ( d3: Modul de întârziere a expunerii )
41Indicator de focalizare ( focalizare manuală )
42Reducerea vibrațiilor ( Reducerea vibrațiilor )
43Fotografiere la atingere ( Comenzi tactile , Obturator tactil )
44Indicator de previzualizare live view ( d7: Aplicați setările pentru vizualizarea live )
45Avertizare de temperatură

Avertismente de temperatură

  • Dacă temperatura camerei crește, vor fi afișate un avertisment de temperatură și un cronometru cu numărătoare inversă. Când temporizatorul ajunge la zero, afișajul de fotografiere se va opri.
  • Cronometrul devine roșu când este atins marcajul de treizeci de secunde. În unele cazuri, temporizatorul poate fi afișat imediat după pornirea camerei.

Niciun card de memorie introdus

Dacă nu este introdus niciun card de memorie, pe afișajul de fotografiere vor apărea un indicator „fără card de memorie” și [–E–] .


Afișajul informațiilor

1Mod de fotografiere ( selectorul de mod )
2Indicator de program flexibil ( P (auto programat) )
3Viteza obturatorului ( S (auto cu prioritate declanșator) , M (manual) )
4Diafragma ( A (automat cu prioritate diafragmei) , M (manuala) )
5Indicator de expunere
Expunere ( indicatori de expunere)
Compensarea expunerii ( cadranul de compensare a expunerii )
Bracketing de expunere și bliț ( Bracketing de expunere și bliț )
Bracketing WB (bracketing balans de alb )
Bracketing ADL ( bracketing ADL )
6Indicator de sincronizare bliț ( e1: viteza de sincronizare bliț )

7Indicator de compensare bliț (compensare bliț )
8Indicator de compensare a expunerii ( cadranul de compensare a expunerii )
Valoarea compensării expunerii ( cadranul de compensare a expunerii )
9Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Indicator de bracketing WB ( bracketing balans de alb )
Indicator de bracketing ADL (bracketing ADL )
Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Indicator de expunere multiplă ( crearea unei expuneri multiple )
10„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; numărul de expuneri rămase )
11Numărul de expuneri rămase ( Numărul de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )
12pictograma i ( meniul i )
13Sensibilitate ISO ( selectorul de sensibilitate ISO )
14Indicator de sensibilitate ISO ( cadranul de sensibilitate ISO )
Indicator automat de sensibilitate ISO (setări de sensibilitate ISO )
15Indicator de blocare FV (blocare FV )
16Blocare expunere automată (AE) (Blocare expunere )

17Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectați-vă la dispozitivul inteligent )
Modul avion ( modul avion )
18Indicator de conexiune Wi-Fi (conexiune Wi-Fi )
Indicator de conectare la telecomandă ( Prima conexiune: Împerechere )
19Indicator de reducere a zgomotului pentru expunere lungă (NR expunere lungă )
20Tip obturator ( d4: Tip obturator )
Fotografie tăcută ( fotografie tăcută )
21Modul de întârziere a expunerii ( d3: Modul de întârziere a expunerii )
22Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )
1 pictogramă ( 1 pictogramă )
23Modul control bliț (mod control bliț )
24Indicator „Beep” ( opțiuni de bip)
25Indicator baterie ( nivel baterie )
26Livrarea energiei USB (livrarea energiei USB )
27Conexiune Wi-Fi (conexiune Wi-Fi )
28Modul de lansare ( modul de lansare )
29Mod zonă AF (mod zonă AF)
30Modul de focalizare ( modul de focalizare )
31Reducerea vibrațiilor ( Reducerea vibrațiilor )
32Active D-Lighting ( Activ D-Lighting )
33Contorizare ( Contorizare )
34Dimensiunea imaginii ( Dimensiunea imaginii )
35Balanța de alb ( Echilibrul de alb , Balanța de alb, Balanța de alb )
36Setați controlul imaginii ( Setați controlul imaginii )
37Calitatea imaginii ( Calitatea imaginii )
38Modul bliț ( moduri bliț )
39Avertizare de temperatură

Mod video

1Indicator de înregistrare ( Înregistrare videoclipuri ( b automat) )
Indicator „Fără videoclip” ( pictograma 0 )
2Control extern înregistrării ( Recordere )
3Dimensiunea și rata cadrului/Calitatea video ( Dimensiunea și rata cadrului/Calitatea video )
4Timp rămas ( Înregistrare videoclipuri ( b automat) )
5Cod de timp ( Cod de timp)
6Nume fișier ( denumire fișier )
7Reducerea zgomotului vântului (reducerea zgomotului vântului )
8Modul de eliberare (fotografie statică; modul de eliberare (salvare cadru) )
9Nivelul sunetului ( sensibilitatea microfonului )
10Sensibilitatea microfonului ( Sensibilitatea microfonului )
11Raspuns in frecventa ( Raspuns in frecventa )
12Indicator electronic VR ( Electronic VR )
13Evidențiază afișaj ( g5: Evidențiază afișaj )

vizor

Modul foto

1Indicator baterie ( nivel baterie )
2Reducerea vibrațiilor ( Reducerea vibrațiilor )
3Modul bliț ( moduri bliț )
4Modul de lansare ( modul de lansare )
5Modul de focalizare ( modul de focalizare )
6Mod zonă AF (mod zonă AF)
7Active D-Lighting ( Activ D-Lighting )
8Controlul imaginii ( Setați controlul imaginii )
9Balans de alb ( Balans de alb , Balans de alb, Balans de alb )
10Calitatea imaginii ( Calitatea imaginii )
11Dimensiunea imaginii ( Dimensiunea imaginii )
12Zona imagine ( Alegeți zona imaginii )

13Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectați-vă la dispozitivul inteligent )
Modul avion ( modul avion )
14Indicator de conexiune Wi-Fi (conexiune Wi-Fi )
Indicator de conectare la telecomandă ( Prima conexiune: Împerechere )
15Punct de focalizare ( Realizarea de fotografii ( b automat ) , modul zonă AF )
16Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Indicator de bracketing WB ( bracketing balans de alb )
Indicator de bracketing ADL (bracketing ADL )
Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Indicator de expunere multiplă ( crearea unei expuneri multiple )
17AF de urmărire a subiectului (AF de urmărire a subiectului)
18Numărul de fotografii în secvența de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( bracketing balans de alb )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL (bracketing ADL )
Diferenţial de expunere HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Număr de expuneri multiple ( Crearea unei expuneri multiple )

19Indicator de pregătire pentru bliț ( Folosind un bliț de pe cameră )
20„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; numărul de expuneri rămase )
21Numărul de expuneri rămase ( Numărul de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )
22Sensibilitate ISO ( selectorul de sensibilitate ISO )
23Indicator de sensibilitate ISO ( cadranul de sensibilitate ISO )
Indicator automat de sensibilitate ISO (setări de sensibilitate ISO )
24Indicator de compensare a expunerii ( cadranul de compensare a expunerii )
25Indicator de compensare bliț (compensare bliț )
26Indicator de expunere
Expunere ( indicatori de expunere)
Compensarea expunerii ( cadranul de compensare a expunerii )
Bracketing automat ( Bracketing automat )
27Diafragma ( A (automat cu prioritate diafragmei) , M (manuala) )
28Viteza obturatorului ( S (auto cu prioritate declanșator) , M (manual) )
29Indicator de sincronizare bliț ( e1: viteza de sincronizare bliț )
30Blocare expunere automată (AE) (Blocare expunere )
31Indicator de program flexibil ( P (auto programat) )
32Mod de fotografiere ( selectorul de mod )
33Contorizare ( Contorizare )

34Indicator de focalizare ( focalizare manuală )
35Indicator de blocare FV (blocare FV )
36Modul de întârziere a expunerii ( d3: Modul de întârziere a expunerii )
37Tip obturator ( d4: Tip obturator )
Fotografie tăcută ( fotografie tăcută )
38Detectare pâlpâire ( fotografiere cu reducere a pâlpâirii )
39Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )
1 pictogramă ( 1 pictogramă )
Indicator „Fără card de memorie” ( Inserarea bateriei și a unui card de memorie , Niciun card de memorie introdus )
40Avertizare de temperatură
41Paranteze zonă AF (mod zonă AF )
42Indicator de previzualizare live view ( d7: Aplicați setările pentru vizualizarea live )

Mod video

1Indicator electronic VR ( Electronic VR )
2Dimensiunea și rata cadrului/Calitatea video ( Dimensiunea și rata cadrului/Calitatea video )
3Nume fișier ( denumire fișier )
4Control extern înregistrării ( Recordere )
5Indicator de înregistrare ( Înregistrare videoclipuri ( b automat) )
Indicator „Fără videoclip” ( pictograma 0 )
6Cod de timp ( Cod de timp)
7Timp rămas ( Înregistrare videoclipuri ( b automat) )
8Modul de eliberare (fotografie statică; modul de eliberare (salvare cadru) )
9Nivelul sunetului ( sensibilitatea microfonului )
10Sensibilitatea microfonului ( Sensibilitatea microfonului )
11Raspuns in frecventa ( Raspuns in frecventa )
12Reducerea zgomotului vântului (reducerea zgomotului vântului )
13Evidențiază afișaj ( g5: Evidențiază afișaj )