Afișează camera

Pentru scopuri ilustrative, afișajele sunt afișate cu toți indicatorii aprinși.

Monitorizați

Modul foto

1Modul de fotografiere (Selectorul de mod )
2Indicator de program flexibil (P (auto programat) )
3Paranteze pentru zona AF (Mod zonă AF )
4Modul bliț (Moduri bliț )
5Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )
1 pictogramă (Pictograma 1 )
Indicator „Fără card de memorie” (Introducerea bateriei și a unui card de memorie ,Niciun card de memorie introdus )
6Modul de lansare (Modul de eliberare )
7Punct de concentrare (Realizarea de fotografii ( b automat) ,Mod zonă AF )
8Modul de focalizare (Modul de focalizare )
9Modul zonă AF (Mod zonă AF )
10D-Lighting activ (D-Lighting activ )
11Controlul imaginii (Setați Picture Control )
12Indicator de conexiune Bluetooth (Conectați-vă la dispozitivul inteligent )
Modul avion (Modul avion )

13Echilibru alb (echilibru alb ,echilibru alb ,echilibru alb )
14Zona imagine (Alegeți zona imaginii )
15Marimea imaginii (Marimea imaginii )
16Calitatea imaginii (Calitatea imaginii )
17pictograma i (Meniul i )
18Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )
indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )
19Numărul de fotografii în expunere și secvența de bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL ( Bracketing ADL )
Diferenţial de expunere HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Numărul de expuneri multiple ( Crearea unei expuneri multiple )
20Indicator de expunere
Expunere (Indicatori de expunere )
Compensarea expunerii (Selectorul de compensare a expunerii )
Bracketing automat (Bracketing automat )

21Indicator de pregătire pentru bliț (Folosind un bliț de pe cameră )
22„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri;Numărul de expuneri rămase )
23Numărul de expuneri rămase (Numărul de expuneri rămase ,Capacitate card de memorie )
24Indicator de conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )
Indicator de conectare la telecomandă (Conectare pentru prima dată: Împerechere )
25Sensibilitatea ISO (Selectorul de sensibilitate ISO )
26indicator de sensibilitate ISO (Selectorul de sensibilitate ISO )
Indicator sensibilitate ISO automată (Setări de sensibilitate ISO )
27Indicator de compensare a expunerii (Selectorul de compensare a expunerii )
28Indicator de compensare bliț (Compensare bliț )
29AF pentru urmărirea subiectului (AF de urmărire a subiectului )
30Diafragma (A (auto cu prioritate deschidere) ,M (manual) )
31Viteza obturatorului (S (auto cu prioritate declanșatorului) ,M (manual) )
32Indicator de sincronizare bliț (e1: Viteza de sincronizare a blițului )
33Indicator de blocare FV (Blocare FV )
34Contorizare (Contorizare )
35Blocare expunere automată (AE) (Blocarea expunerii )

36Indicator baterie (Nivelul bateriei )
37Livrarea energiei USB (Livrarea energiei USB )
38Detectare pâlpâire (Fotografiere cu reducerea pâlpâirii )
39tip obturator (d4: Tip obturator )
Fotografie silențioasă (Fotografie tăcută )
40Modul de întârziere a expunerii (d3: Modul de întârziere a expunerii )
41Indicator de focalizare (Focalizare manuală )
42Reducerea vibrațiilor (Reducerea vibrațiilor )
43Fotografiere la atingere (Comenzi tactile ,Obturatorul tactil )
44Indicator de previzualizare live view (d7: Aplicați setările pentru vizualizarea live )
45Avertizare de temperatură

Avertismente de temperatură

  • Dacă temperatura camerei crește, vor fi afișate un avertisment de temperatură și un cronometru cu numărătoare inversă. Când temporizatorul ajunge la zero, afișajul de fotografiere se va opri.
  • Cronometrul devine roșu când este atins marcajul de treizeci de secunde. În unele cazuri, temporizatorul poate fi afișat imediat după pornirea camerei.

Niciun card de memorie introdus

Dacă nu este introdus niciun card de memorie, pe afișajul de fotografiere vor apărea un indicator „fără card de memorie” și [–E–] .


Afișajul informațiilor

1Modul de fotografiere (Selectorul de mod )
2Indicator de program flexibil (P (auto programat) )
3Viteza obturatorului (S (auto cu prioritate declanșatorului) ,M (manual) )
4Diafragma (A (auto cu prioritate deschidere) ,M (manual) )
5Indicator de expunere
Expunere (Indicatori de expunere )
Compensarea expunerii (Selectorul de compensare a expunerii )
Expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Bracketing ADL ( Bracketing ADL )
6Indicator de sincronizare bliț (e1: Viteza de sincronizare a blițului )

7Indicator de compensare bliț (Compensare bliț )
8Indicator de compensare a expunerii (Selectorul de compensare a expunerii )
Valoarea compensării expunerii (Selectorul de compensare a expunerii )
9Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )
indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )
10„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri;Numărul de expuneri rămase )
11Numărul de expuneri rămase (Numărul de expuneri rămase ,Capacitate card de memorie )
12pictograma i (Meniul i )
13Sensibilitatea ISO (Selectorul de sensibilitate ISO )
14indicator de sensibilitate ISO (Selectorul de sensibilitate ISO )
Indicator sensibilitate ISO automată (Setări de sensibilitate ISO )
15Indicator de blocare FV (Blocare FV )
16Blocare expunere automată (AE) (Blocarea expunerii )

17Indicator de conexiune Bluetooth (Conectați-vă la dispozitivul inteligent )
Modul avion (Modul avion )
18Indicator de conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )
Indicator de conectare la telecomandă (Conectare pentru prima dată: Împerechere )
19Indicator de reducere a zgomotului pentru expunere lungă (Expunere lungă NR )
20tip obturator (d4: Tip obturator )
Fotografie silențioasă (Fotografie tăcută )
21Modul de întârziere a expunerii (d3: Modul de întârziere a expunerii )
22Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )
1 pictogramă (Pictograma 1 )
23Modul control bliț (Modul de control al blițului )
24Indicator „Beep” (Opțiuni de bip )
25Indicator baterie (Nivelul bateriei )
26Livrarea energiei USB (Livrarea energiei USB )
27Conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )
28Modul de lansare (Modul de eliberare )
29Modul zonă AF (Mod zonă AF )
30Modul de focalizare (Modul de focalizare )
31Reducerea vibrațiilor (Reducerea vibrațiilor )
32D-Lighting activ (D-Lighting activ )
33Contorizare (Contorizare )
34Marimea imaginii (Marimea imaginii )
35Echilibru alb (echilibru alb ,echilibru alb ,echilibru alb )
36Setați controlul imaginii (Setați Picture Control )
37Calitatea imaginii (Calitatea imaginii )
38Modul bliț (Moduri bliț )
39Avertizare de temperatură

Mod video

1indicator de înregistrare (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
Indicator „Fără videoclip” (Pictograma 0 )
2Control extern înregistrării (Recordere )
3Dimensiunea cadrului și rata/calitate video (Dimensiunea cadrului și rata/calitate video )
4Timp ramas (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
5Cod de timp (Cod de timp )
6Nume de fișier (Denumirea fișierelor )
7Reducerea zgomotului vântului (Reducerea zgomotului vântului )
8Modul de eliberare (fotografie statică;Modul de eliberare (salvare cadru) )
9Nivelul sunetului (Sensibilitatea microfonului )
10Sensibilitatea microfonului (Sensibilitatea microfonului )
11Raspuns in frecventa (Raspuns in frecventa )
12Indicator electronic VR (VR electronic )
13Evidențiați afișajul (g5: Evidențiați afișajul )

vizor

Modul foto

1Indicator baterie (Nivelul bateriei )
2Reducerea vibrațiilor (Reducerea vibrațiilor )
3Modul bliț (Moduri bliț )
4Modul de lansare (Modul de eliberare )
5Modul de focalizare (Modul de focalizare )
6Modul zonă AF (Mod zonă AF )
7D-Lighting activ (D-Lighting activ )
8Controlul imaginii (Setați Picture Control )
9Echilibru alb (echilibru alb ,echilibru alb ,echilibru alb )
10Calitatea imaginii (Calitatea imaginii )
11Marimea imaginii (Marimea imaginii )
12Zona imagine (Alegeți zona imaginii )

13Indicator de conexiune Bluetooth (Conectați-vă la dispozitivul inteligent )
Modul avion (Modul avion )
14Indicator de conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )
Indicator de conectare la telecomandă (Conectare pentru prima dată: Împerechere )
15Punct de concentrare (Realizarea de fotografii ( b automat) ,Mod zonă AF )
16Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )
indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )
17AF pentru urmărirea subiectului (AF de urmărire a subiectului )
18Numărul de fotografii în expunere și secvența de bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )
Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL ( Bracketing ADL )
Diferenţial de expunere HDR ( Realizarea de fotografii HDR )
Numărul de expuneri multiple ( Crearea unei expuneri multiple )

19Indicator de pregătire pentru bliț (Folosind un bliț de pe cameră )
20„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri;Numărul de expuneri rămase )
21Numărul de expuneri rămase (Numărul de expuneri rămase ,Capacitate card de memorie )
22Sensibilitatea ISO (Selectorul de sensibilitate ISO )
23indicator de sensibilitate ISO (Selectorul de sensibilitate ISO )
Indicator sensibilitate ISO automată (Setări de sensibilitate ISO )
24Indicator de compensare a expunerii (Selectorul de compensare a expunerii )
25Indicator de compensare bliț (Compensare bliț )
26Indicator de expunere
Expunere (Indicatori de expunere )
Compensarea expunerii (Selectorul de compensare a expunerii )
Bracketing automat (Bracketing automat )
27Diafragma (A (auto cu prioritate deschidere) ,M (manual) )
28Viteza obturatorului (S (auto cu prioritate declanșatorului) ,M (manual) )
29Indicator de sincronizare bliț (e1: Viteza de sincronizare a blițului )
30Blocare expunere automată (AE) (Blocarea expunerii )
31Indicator de program flexibil (P (auto programat) )
32Modul de fotografiere (Selectorul de mod )
33Contorizare (Contorizare )

34Indicator de focalizare (Focalizare manuală )
35Indicator de blocare FV (Blocare FV )
36Modul de întârziere a expunerii (d3: Modul de întârziere a expunerii )
37tip obturator (d4: Tip obturator )
Fotografie silențioasă (Fotografie tăcută )
38Detectare pâlpâire (Fotografiere cu reducerea pâlpâirii )
39Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )
1 pictogramă (Pictograma 1 )
Indicator „Fără card de memorie” (Introducerea bateriei și a unui card de memorie ,Niciun card de memorie introdus )
40Avertizare de temperatură
41Paranteze pentru zona AF (Mod zonă AF )
42Indicator de previzualizare live view (d7: Aplicați setările pentru vizualizarea live )

Mod video

1Indicator electronic VR (VR electronic )
2Dimensiunea cadrului și rata/calitate video (Dimensiunea cadrului și rata/calitate video )
3Nume de fișier (Denumirea fișierelor )
4Control extern înregistrării (Recordere )
5indicator de înregistrare (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
Indicator „Fără videoclip” (Pictograma 0 )
6Cod de timp (Cod de timp )
7Timp ramas (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
8Modul de eliberare (fotografie statică;Modul de eliberare (salvare cadru) )
9Nivelul sunetului (Sensibilitatea microfonului )
10Sensibilitatea microfonului (Sensibilitatea microfonului )
11Raspuns in frecventa (Raspuns in frecventa )
12Reducerea zgomotului vântului (Reducerea zgomotului vântului )
13Evidențiați afișajul (g5: Evidențiați afișajul )