a7: Limitați selecția modului zonei AF

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți modurile zonei AF care pot fi selectate folosind meniul i sau comenzile personalizate.

  • Evidențiați o opțiune și apăsați 2 pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ). Modurile marcate cu o bifă ( M ) sunt disponibile pentru selectare prin selectorul secundar de comandă.
  • Pentru a finaliza operația, apăsați J .

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei