a3: Urmărirea focalizării cu blocare

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți cât de repede răspunde focalizarea dacă ceva trece între subiect și cameră când AF-C este selectat pentru modul de focalizare sau când AF-A este selectat și fotografiați în AF-C .

  • Alegeți [ 5 (Întârziat) ] pentru a vă menține focalizarea asupra subiectului original.
  • Alegeți [ 1 (Rapid) ] pentru a facilita deplasarea focalizării asupra obiectelor care vă traversează câmpul vizual.
  • Dacă pentru modul zonă AF este selectat [ Auto-zonă AF ], [ Auto-zonă AF (oameni) ] sau [ Auto-zonă AF (animale) ], răspunsul AF blocat va funcționa în modul [ 3 ] când [ 2 ] ] sau [ 1 (Rapid) ] este selectat.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei