g5: Evidențiați afișajul

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți dacă umbrirea este utilizată pentru a indica luminile (zonele luminoase ale cadrului) în timpul înregistrării video.

Model de afișare

Pentru a activa afișarea evidențierii, selectați [ Model 1 ] sau [ Pattern 2 ].

Modelul 1
Modelul 2

Evidențiați pragul de afișare

Alegeți luminozitatea necesară pentru a declanșa afișarea evidențierii video. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât este mai mare gama de luminozități care vor fi afișate ca evidențieri. Dacă este selectat [ 255 ], afișajul evidențiat va afișa numai zonele care sunt potențial supraexpuse.

Evidențiați afișajul

Dacă atât afișajul de evidențiere, cât și focalizarea maximă sunt activate, numai focalizarea peaking va fi afișată în modul de focalizare manuală. Pentru a vizualiza afișajul de evidențiere în modul de focalizare manuală, selectați [ Dezactivat ] pentru setarea personalizată d9 [ Focalizare maximă ] > [ Nivel maxim ].

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei