Comentariu imagine

  1. butonul G
  2. B meniul de configurare

Adăugați un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce sunt făcute. Comentariile pot fi vizualizate în fila [ Info ] a NX Studio.

Comentariu de intrare

Introduceți un comentariu de până la 36 de caractere. Evidențiați [ Intrare comentariu ] și apăsați 2 pentru a afișa un dialog de introducere a textului. Pentru informații despre introducerea textului, consultați „Introducerea textului” ( Introducerea textului ).

Atașați comentariu

Pentru a atașa comentariul la fotografiile ulterioare, evidențiați [ Atașați comentariu ], apăsați 2 și confirmați că apare o bifare ( M ) în caseta de selectare alăturată. Apăsați J pentru a salva modificările și a ieși; comentariul va fi atașat la toate fotografiile ulterioare.

Informații foto

Comentariile pot fi vizualizate pe pagina cu date de fotografiere din afișajul cu informații despre fotografie.