D Meniul de redare: Gestionarea imaginilor

Pentru a afișa meniul de redare, selectați fila D (meniul de redare) din meniurile camerei.

Meniul de redare conține următoarele elemente:

Vezi si

„Setări implicite pentru meniul de redare” (Meniul de redare implicit )