a6: Activare AF

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți dacă butonul de declanșare poate fi folosit pentru focalizare. Dacă este selectat [ Numai AF-ON ], aparatul foto nu va focaliza când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate. Focalizarea poate fi reglată numai utilizând alte comenzi cărora le-a fost atribuit AF-ON utilizând setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ].

Eliberare în afara focalizării

Pentru a alege dacă declanșatorul poate fi eliberat chiar și în circumstanțe în care ar fi în mod normal dezactivat, selectați Setarea personalizată a6 [ Activare AF ], evidențiați [ Numai AF-ON ] și apăsați 2 . Selectarea [ Activare ] permite eliberarea obturatorului în orice moment.

OpțiuneDescriere
[ Activați ]Declanșarea declanșatorului este activată.
[ Dezactivare ]Declanșarea declanșatorului este dezactivată.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei