B Meniul de configurare: Configurare cameră

Pentru a vizualiza meniul de configurare, selectați fila B din meniurile camerei.

Meniul de configurare conține următoarele elemente:

Vezi si

„Setare implicite pentru meniul de configurare” (Setări implicite ale meniului )