Părți ale camerei

Corpul camerei

1Ochi pentru cureaua aparatului foto (Atașarea curelei )
2Selector de sensibilitate ISO (Selectorul de sensibilitate ISO ,Selectorul de sensibilitate ISO )
3Eliberare blocare cadran sensibilitate ISO (Selectorul de sensibilitate ISO ,Selectorul de sensibilitate ISO )
4Microfon stereo (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
5Apelarea vitezei obturatorului (Selectorul pentru viteza obturatorului ,S (auto cu prioritate declanșatorului) )
6Eliberarea blocării apelului la viteza de declanșare (Selectorul pentru viteza obturatorului ,S (auto cu prioritate declanșatorului) )
7Comutator de alimentare (Pornirea camerei )
8Buton de declanșare (Realizarea de fotografii ( b automat) )
9Butonul de înregistrare video (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
10E (marca planului focal ;Marca planului focal și distanța dintre flanșe )
11Selector de compensare a expunerii (Selectorul de compensare a expunerii ,Selectorul de compensare a expunerii )
12Panou de control (Panou de control )
13Selector foto/video (Realizarea de fotografii ( b automat) ,Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
14Pantof pentru accesorii (pentru unitatea bliț opțională ;Folosind un bliț de pe cameră ,Unități bliț compatibile )
15Selector de mod (Selectorul de mod ,Selectorul de mod )
16Difuzor (Operații de redare video )

1Selector secundar de comandă (Comanda formează )
2Senzor de imagine (Curățare manuală )
3Contacte CPU
4Marca de montare a obiectivului (Atașarea unei lentile )
5Iluminator de asistență AF (Iluminator de asistență AF ,a11: Iluminator de asistență AF încorporat )
Lampă de reducere a efectului de ochi roșii (Modul bliț ,Moduri bliț )
Lampă cu autodeclanșator (Autodeclanșatorul )
6Capac pentru conectori HDMI, USB și microfon
7conector HDMI (Conectarea la dispozitive HDMI )
8Lampă de încărcare (Încărcarea camerei cu adaptorul AC de încărcare )
9conector USB (Livrarea energiei USB ,Conectarea la computere prin USB )
10Conector pentru microfon extern (Microfoane )
11Buton de eliberare a obiectivului (Detașarea lentilelor )
12Montura pentru obiectiv (Atașarea unei lentile ,Marca planului focal și distanța dintre flanșe )
13butonul Fn (Butonul Fn ,echilibru alb )
14Capac de corp (Atașarea unei lentile )

1Controlul reglajului dioptriei (Controlul de reglare a dioptriei )
2butonul A ( g ) (Butonul A ( g ). ,Protejarea imaginilor împotriva ștergerii ,Butonul A ( g ). )
3Selector principal de comandă (Comanda formează )
4butonul i (butonul i (meniul i ) ,Meniul i )
5butonul J (Utilizarea meniurilor )
6Selector multiplu (Utilizarea meniurilor ,Selectarea punctului de focalizare )
7butonul DISP (Butonul DISP )
8butonul G (butonul G ,Ghid de meniu )
9Butonul W ( Q ) (Butoanele X și W ( Q ). ,Pictograma d (ajutor). ,Vizualizarea imaginilor ,Folosind zoom-ul de redare )
10Lampă de acces card de memorie (Lampa de acces la cardul de memorie ,Lampa de acces la cardul de memorie )
11butonul X (Butoanele X și W ( Q ). ,Focalizare manuală ,Vizualizarea imaginilor ,Zoom de redare )
12Capac pentru camera bateriei/fante card de memorie
13Încuietoare pentru capacul camerei bateriei/fantei cardului de memorie
14Blocare baterie (Introducerea bateriei și a unui card de memorie )
15Slot pentru card de memorie (Introducerea bateriei și a unui card de memorie )
16Priză trepied
17Monitor (Monitorizați ,Comenzi tactile ,Obturatorul tactil )
18butonul M (Butonul M (mod monitor). ,Limitați selecția modului de monitorizare )
19butonul O (Ștergerea imaginilor nedorite ,Ștergerea imaginilor )
20butonul K (Vizualizarea fotografiilor ,Vizualizarea imaginilor )
21Senzor pentru ochi (vizor )
22Vizor (vizor )
23ocular din cauciuc (Accesorii pentru ocularul vizorului )

Nu atingeți senzorul de imagine

În niciun caz nu trebuie să exercitați presiune asupra senzorului de imagine, să-l împingeți cu unelte de curățare sau să îl supuneți curenților puternici de aer de la o suflantă. Aceste acțiuni ar putea zgâria sau deteriora în alt mod senzorul. Pentru informații despre curățarea senzorului de imagine, consultați „Curățare manuală” (Curățare manuală ).

Numărul de serie al produsului

Numărul de serie al acestui produs poate fi găsit prin deschiderea monitorului.


Panou de control

Când camera este pornită, panoul de control se aprinde.

Diafragma (A (auto cu prioritate deschidere) ,M (manual) ) este afișat în panoul de control.

  • Dacă diafragma este setată la F0.95, [ .95 ] este afișat pe panoul de control.
  • Dacă [ Viteze de expunere extinse (M) ] este setat la [ Activat ], afișajul se comută pentru a indica faptul că obturatorul este deschis când începe fotografierea cu viteza obturatorului setată la 60 de secunde sau mai mult.
  • În funcție de modul în care este montat obiectivul, poate fi afișat un avertisment [ -- ] (Alerte ).
  • Când vă conectați la un computer sau smartphone, este posibil să se afișeze [ PC ] pentru a indica faptul că conexiunea este în curs.

Monitorul și vizorul

Modul foto

La setările implicite, următorii indicatori apar pe monitor și vizor; pentru o listă completă a indicatorilor, consultați „Afișajele camerei” (Afișează camera ) în „Note tehnice”.

Monitorizați
vizor
1Modul de fotografiere (Selectorul de mod )
2Punct de concentrare (Mod zonă AF )
3Modul de lansare (Modul de eliberare )
4Modul de focalizare (Modul de focalizare )
5Modul zonă AF (Mod zonă AF )
6D-Lighting activ (D-Lighting activ )
7Controlul imaginii (Setați Picture Control ,Setați Picture Control )
8Echilibru alb (echilibru alb ,echilibru alb ,echilibru alb )

Monitorizați
vizor
9Zona imagine (Alegeți zona imaginii )
10Marimea imaginii (Marimea imaginii )
11Calitatea imaginii (Calitatea imaginii )
12pictograma i (Meniul i )
13Indicator de expunere Expunere (Indicatori de expunere )
Compensarea expunerii (Selectorul de compensare a expunerii )
14„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri;Numărul de expuneri rămase )
15Numărul de expuneri rămase (Numărul de expuneri rămase ,Capacitate card de memorie )
16Sensibilitate ISO (Selectorul de sensibilitate ISO )
17indicator de sensibilitate ISO (Selectorul de sensibilitate ISO )
Indicator sensibilitate ISO automată (Setări de sensibilitate ISO )
18Diafragma (A (auto cu prioritate deschidere) ,M (manual) )
19Viteza obturatorului (S (auto cu prioritate declanșatorului) ,M (manual) )
20AF pentru urmărirea subiectului (AF de urmărire a subiectului )
21Contorizare (Contorizare )
22Indicator baterie (Nivelul bateriei )
23tip obturator (d4: Tip obturator )
24Indicatorul „Ceas nesetat” (Pictograma 1 )
25Indicator de reducere a vibrațiilor (Reducerea vibrațiilor )
26Fotografiere la atingere (Obturatorul tactil )
27Paranteze pentru zona AF (Alegerea unui mod de zonă AF )

Mod video

Monitorizați
vizor
1indicator de înregistrare (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
Indicator „Fără videoclip” (Pictograma 0 )
2Dimensiunea cadrului și rata/calitate video (Dimensiunea cadrului și rata/calitate video )
3Timp ramas (Înregistrarea videoclipurilor ( b automat) )
4Modul de eliberare (fotografie statică;Modul de eliberare (salvare cadru) )
5Nivelul sunetului (Sensibilitatea microfonului )
6Sensibilitatea microfonului (Sensibilitatea microfonului )
7Raspuns in frecventa (Raspuns in frecventa )