Sensibilitatea microfonului

  1. butonul G
  2. 1 meniu de înregistrare video

Porniți sau dezactivați microfoanele încorporate sau externe sau reglați sensibilitatea microfonului.

OpțiuneDescriere
[ Auto ]Reglați automat sensibilitatea microfonului.
[ Manual ]Reglați manual sensibilitatea microfonului. Alegeți dintre valorile de la [ 1 ] la [ 20 ]. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai mare; cu cât valoarea este mai mică, cu atât sensibilitatea este mai mică.
[ Microfonul oprit ]Opriți înregistrarea sunetului.

Videoclipuri fără sunet

Videoclipurile înregistrate cu [ Microfon oprit ] selectat pentru [ Sensibilitate microfon ] sunt indicate de o pictogramă 2 .