Comenzi tactile

  1. butonul G
  2. B meniul de configurare

Ajustați setările pentru comenzile tactile ale monitorului.

Activați/dezactivați comenzile tactile

Activați sau dezactivați comenzile tactile. Selectați [ Numai redare ] pentru a activa comenzile tactile numai în modul de redare.

Clipuri de redare cadru întreg

Alegeți dacă imaginea următoare în redare cadru întreg este afișată prin deplasarea la stânga sau la dreapta.

OpțiuneDescriere
S[ Stânga U Dreapta ]Glisați spre stânga pentru a afișa următoarea imagine.
T[ Stânga V Dreapta ]Glisați la dreapta pentru a vedea următoarea imagine.