g4: Sensibilitate de urmărire AF

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Setați sensibilitatea de urmărire AF de la valorile de la 1 la 7 în modul video când modul de focalizare este setat la AF-C sau AF-F .

  • Alegeți [ 7 (Scăzut) ] pentru a vă menține focalizarea pe subiectul original.
  • Dacă subiectul părăsește zona de focalizare selectată când este selectat [ 1 (Ridicat) ], aparatul foto va răspunde prin deplasarea rapidă a focalizării către un subiect nou din aceeași zonă.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei