b1: Compensare ușoară a expunerii

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți dacă compensarea expunerii poate fi efectuată cu selectorul de comandă când selectorul de compensare a expunerii este setat pe [ C ].

OpțiuneDescriere
[ Activat (Resetare automată) ]Compensarea expunerii poate fi ajustată folosind un selector de comandă. Setarea selectată cu selectorul de comandă este resetată atunci când camera se oprește sau expiră temporizatorul de așteptare.
[ Activat ]Compensarea expunerii poate fi ajustată folosind un selector de comandă. Compensarea expunerii nu este resetată când aparatul foto se oprește sau când timpul de așteptare expiră (în modul b , compensarea expunerii este resetată când camera este oprită).
[ Dezactivat ]Setați compensarea expunerii cu ajutorul selectorului de compensare a expunerii.
  • Activat în modurile P , S , A și b . În modul b , setați setarea personalizată b4 [ comp expunere mod b . ] la [ Activare ]. Compensarea simplă a expunerii nu este disponibilă în alte moduri.
  • Selectorul de comandă utilizat variază în funcție de modul de fotografiere.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei