a8: Punctul de focalizare înfăşurat

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți dacă selectarea punctului de focalizare „se înfășoară” de la o margine la alta a afișajului. Dacă este selectat [ Wrap ], selectarea punctului de focalizare se va „înfăşura” de sus în jos, de jos în sus, de la dreapta la stânga şi de la stânga la dreapta, astfel încât, de exemplu, apăsarea selectorului multiplu 2 când un punct de focalizare la marginea dreaptă a afișajului vizorului este evidențiată selectează punctul de focalizare corespunzător din marginea stângă a afișajului.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei