a4: Punctele de focalizare utilizate

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți numărul de puncte de focalizare disponibile pentru selectarea manuală a punctului de focalizare atunci când pentru AF este selectată o altă opțiune decât [ Zona AF automată ], [ AF zonă automată (oameni) ] sau [ AF zonă automată (animale) ] modul zonă.

OpțiuneDescriere
6[ Toate punctele ]Fiecare punct de focalizare disponibil în modul actual de zonă AF poate fi selectat. Numărul de puncte disponibile variază în funcție de modul zonă AF.
7[ Puncte alternative ]Numărul de puncte de focalizare disponibile este redus la un sfert din numărul disponibil atunci când este selectat [ Toate punctele ]. Utilizați pentru selectarea rapidă a punctului de focalizare. Numărul de puncte de focalizare disponibile în modul [ AF punct lat ], [ AF cu zonă largă (L) ], [ AF cu zonă largă (L-oameni) ] sau [ AF cu zonă largă (L-animale) ] nu se modifică .

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei