Selectorul de compensare a expunerii

Utilizați acest buton pentru a modifica expunerea față de valoarea sugerată de cameră. Compensarea expunerii poate fi utilizată pentru a face imaginile mai luminoase sau mai întunecate.

−1 EV
Fără compensare a expunerii
+1 EV

Reglarea compensării expunerii

 • Rotiți selectorul de compensare a expunerii.
 • Compensarea expunerii poate fi ajustată în intervalul -3 până la +3 EV în pași de 1/3 EV.
 • Valorile mai mari fac subiectul mai luminos, valorile mai întunecate.
 • Pentru a anula compensarea expunerii, setați selectorul de compensare a expunerii la [ 0 ].
 • La alte valori decât ±0,0, aparatul foto afișează o pictogramă E și indicatorul de expunere (Indicatori de expunere ) în modul foto sau o pictogramă E în modul video. Puteți verifica valoarea compensației pe afișajul de informații (Butonul DISP ) sau meniul i când faceți fotografii și în meniul i când înregistrați videoclipuri. Pentru a verifica valoarea de compensare în meniul i , selectați Setarea personalizată f1 sau g1 [ Personalizare meniu i ] și atribuiți [ Compensare expunere ] meniului i (Personalizarea meniului i ).
  Monitorizați
  vizor

Setarea prin alte mijloace decât cadranul de compensare a expunerii

Dacă setați selectorul de compensare a expunerii la [ C ], puteți regla compensarea expunerii prin alte mijloace, după cum urmează.
Valorile între –5 EV și +5 EV sunt disponibile pentru fotografii și între –3 EV și +3 EV pentru videoclipuri.

Modul M

 • În modul M , compensarea expunerii afectează numai indicatorul de expunere; viteza obturatorului, diafragma și sensibilitatea ISO nu se modifică. De asemenea, luminozitatea generală a imaginii nu se modifică.
 • Când controlul automat al sensibilității ISO (Setări de sensibilitate ISO ,Setări de sensibilitate ISO ) este activă, sensibilitatea ISO este ajustată automat în funcție de valoarea selectată pentru compensarea expunerii, iar luminozitatea generală a imaginii se modifică.

Folosind un bliț

Când este utilizată o unitate de bliț opțională, compensarea expunerii afectează atât nivelul blițului, cât și expunerea, modificând atât luminozitatea subiectului principal, cât și a fundalului. Setare personalizată e3 [ Expunere comp. pentru bliț ] poate fi utilizat pentru a limita efectele compensării expunerii numai la fundal.