Poze de evaluare

Imaginile selectate pot fi evaluate sau marcate ca candidate pentru ștergere ulterioară. Evaluările pot fi vizualizate și în NX Studio. Imaginile protejate nu pot fi evaluate.

  1. Apăsați butonul K pentru a începe redarea.
  2. Selectați imaginea dorită și apăsați butonul i .

    Va fi afișat meniul de redare i .

  3. Evidențiați [Evaluare] și apăsați J .
  4. Alegeți o evaluare.
    • Rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege o evaluare de la zero la cinci stele sau selectați d pentru a marca fotografia ca candidată pentru ștergere ulterioară.
    • Apăsați J pentru a selecta opțiunea evidențiată.