f3: comenzi personalizate (redare)

  1. butonul G
  2. A meniu Setări personalizate

Alegeți rolul atribuit butoanelor camerei în timpul redării.

OpțiuneRolDescriere
j[ Butonul AE-L/AF-L ]g[ Protejează ]Apăsați butonul pentru a proteja imaginea curentă.
c[ Evaluare ]Când apăsați butonul de comandă, puteți apăsa 4 sau 2 sau puteți roti selectorul principal de comandă pentru a modifica setarea de evaluare a imaginii afișate.
p[ Zoom activat/dezactivat ]Apăsați butonul pentru a mări afișajul în zona din jurul punctului de focalizare curent (raportul de zoom este selectat în prealabil). Apăsați din nou pentru a anula zoomul.
  • Pentru a alege raportul de zoom, evidențiați [ Zoom activat/dezactivat ] și apăsați 2 .
  • Zoom-ul este disponibil atât în redare cadru întreg, cât și în miniatură.
[ Nici unul ]Controlul nu are efect.
k[ Butonul OK ]*n[ Miniatura activată/dezactivată ]Apăsați butonul de comandă pentru a comuta între redarea cadru întreg, redarea miniaturilor în 4, 9 și 72 de cadre și redarea în calendar.
o[ Vizualizați histogramele ]O histogramă este afișată în timp ce controlul este apăsat. Afișajul histogramei este disponibil atât în redare cadru întreg, cât și în miniatură.
p[ Zoom activat/dezactivat ]Apăsați butonul pentru a mări afișajul în zona din jurul punctului de focalizare curent (raportul de zoom este selectat în prealabil). Apăsați din nou pentru a anula zoomul.
  • Pentru a alege raportul de zoom, evidențiați [ Zoom activat/dezactivat ] și apăsați 2 .
  • Zoom-ul este disponibil atât în redare cadru întreg, cât și în miniatură.
u[ Alegeți folderul ]Apăsați butonul de comandă pentru a afișa dialogul [ Alegeți folderul ], unde puteți alege apoi un folder pentru redare.
  1. Indiferent de opțiunea selectată, apăsarea J când un videoclip este afișat cadru întreg începe redarea videoclipului.

A Setări personalizate: Reglați fin setările camerei