Butonul A ( g ).

Blocează focalizarea și expunerea în același timp.

Blocarea expunerii

 • Blocarea expunerii poate fi utilizată pentru a recompune fotografii după măsurarea unui subiect care nu se va afla în zona de focalizare selectată în compoziția finală.
 • Blocarea expunerii este deosebit de eficientă cu măsurarea spot și ponderată în centru.

Blocare focalizare

 • Utilizați blocarea focalizării pentru a bloca focalizarea pe subiectul curent când AF-C este selectat pentru modul de focalizare.
 • Când utilizați blocarea focalizării, alegeți un mod de zonă AF, altul decât [ AF zonă automată ], [ AF zonă automată (oameni) ] sau [ AF zonă automată (animale) ].

Blocarea focalizării și a expunerii

 1. Poziționați subiectul în punctul de focalizare selectat și apăsați pe jumătate butonul de declanșare pentru a seta focalizarea și expunerea.
 2. Apăsați butonul A ( g ).
  • Focalizarea și expunerea se vor bloca în timp ce apăsați butonul A ( g ). Expunerea nu se va schimba chiar și atunci când compoziția este modificată.
  • O pictogramă AE-L va fi afișată pe monitoare.
 3. Ținând apăsat butonul A ( g ), recompuneți fotografia și fotografiați.

  Nu modificați distanța dintre cameră și subiect. Dacă distanța până la subiect se modifică, eliberați blocarea și focalizați din nou la noua distanță.

Blocarea focalizării când AF-S este selectat pentru modul de focalizare sau când AF-A este selectat și fotografiați în AF-S

Focalizarea se blochează în timp ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate. De asemenea, puteți bloca focalizarea apăsând butonul A ( g ).

Blocarea expunerii cu butonul de declanșare

Dacă este selectat [ Pornit (apăsare pe jumătate) ] pentru Setarea personalizată c1 [ Buton de declanșare AE-L ], expunerea se va bloca în timp ce butonul de declanșare este apăsat până la jumătate.

Realizarea mai multor fotografii la aceeași distanță de focalizare

 • Dacă ați blocat focalizarea apăsând butonul A ( g ), focalizarea va rămâne blocată între fotografii dacă țineți apăsat butonul A ( g ).
 • Focalizarea va rămâne, de asemenea, blocată dacă țineți apăsat butonul de declanșare la jumătate dintre fotografii.