Kai jūsų pirmoji nuotrauka negali laukti

Pasiruošimas

 1. Įdėkite bateriją ir atminties kortelę ( Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas ).

  Informacijos apie akumuliatoriaus įkrovimą žr. „ Akumuliatoriaus įkrovimas “ ( Akumuliatoriaus įkrovimas ).
 2. Pritvirtinkite objektyvą ( Objektyvo pritvirtinimas ).
  • Sulygiuokite ant fotoaparato korpuso esantį indikatorių su indikatoriumi ant objektyvo ( q ) ir pasukite objektyvą nurodyta kryptimi ( w ).
  • Prie fotoaparato galima pritvirtinti dirželį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „ Dirželio pritvirtinimas “ ( Dirželio pritvirtinimas ).
 3. Įjunkite fotoaparatą, tada pasirinkite kalbą ir nustatykite laikrodį ( Kameros įjungimas ).

Darykite ( Fotografavimas ( b automatinis) ) ir peržiūrėkite ( Nuotraukų peržiūra ) nuotraukas

 1. Pasukite režimo parinkiklį į AUTO ( b ).
 2. Norėdami sufokusuoti, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės (ty lengvai paspauskite užrakto atleidimo mygtuką, sustodami, kai jis paspaudžiamas iki pusės).
 3. Nepakeldami piršto nuo užrakto atleidimo mygtuko, paspauskite mygtuką iki galo, kad nufotografuotumėte.
 4. Žiūrėti paveikslėlį.