i meniu

Šis meniu naudojamas norint greitai pasiekti dažnai naudojamus nustatymus. Norėdami peržiūrėti meniu, paspauskite mygtuką i .

  • Pažymėkite elementus naudodami kryptinį valdiklį ir paspauskite J , kad peržiūrėtumėte parinktis. Pažymėkite norimą parinktį ir paspauskite J , kad pasirinktumėte ir grįžtumėte į i meniu.
  • Norėdami atšaukti ir grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite mygtuką i .

Surenka komandą

  • Kai kuriais atvejais i meniu šiuo metu paryškinto elemento nustatymą galima pasirinkti sukant pagrindinį komandų ratuką. Pasirinkto nustatymo parinktis, jei tokių yra, galima pasirinkti sukant papildomų komandų ratuką.
  • Kai kuriuos elementus galima reguliuoti sukant bet kurį ratuką.
  • Paspauskite J , kad išsaugotumėte pakeitimus. Pakeitimus taip pat galite išsaugoti iki pusės paspausdami užrakto atleidimo mygtuką arba pažymėdami kitą elementą.