g4: AF sekimo jautrumas

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Vaizdo režimu nustatykite AF sekimo jautrumą nuo 1 iki 7, kai fokusavimo režimas nustatytas į AF-C arba AF-F .

  • Pasirinkite [ 7 (Low) ], kad padėtumėte sufokusuoti pradinį objektą.
  • Jei objektas palieka pasirinktą židinio sritį, kai pasirenkama [ 1 (High) ], fotoaparatas reaguos greitai perkeldamas židinį į naują objektą toje pačioje srityje.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus