c1: užrakto atleidimo mygtukas AE-L

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite, ar ekspozicija užsifiksuoja, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas.

Parinktisapibūdinimas
O[ Įjungta (pusiau paspauskite) ]Iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ekspozicija užfiksuojama.
P[ Įjungta (sesijos režimas) ]Ekspozicija užsifiksuoja tik tada, kai užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki galo.
[ Išjungta ]Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ekspozicija neužfiksuojama.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus