c3: maitinimo išjungimo delsa

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite, kiek laiko bus įjungtas monitorius arba vaizdo ieškiklis, kai neatliekami jokie veiksmai.

  • Galima pasirinkti skirtingus [ Atkūrimas ], [ Meniu ], [ Vaizdo peržiūra ] ir [ Budėjimo laikmatis ] nustatymus.
  • [ Budėjimo laikmatis ] nustato, kiek laiko bus įjungtas monitorius, vaizdo ieškiklis arba valdymo skydelis, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės. Ekranas ir vaizdo ieškiklis pritemsta likus kelioms sekundėms iki laukimo režimo laikmačio pabaigos. Jei pasirinkta [ 10 s ], laikmatis bus pratęstas iki 20 sekundžių, kol bus rodomas i meniu.
  • Išskyrus [ Nuotraukų peržiūra ], kiekviena išjungimo delsa pailgėja viena minute, veikiant laikmačio režimui.
  • Ilgesnis išjungimo delsas sumažina akumuliatoriaus patvarumą.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus