a3: fokusavimo sekimas su užraktu

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite, kaip greitai sufokusuos, jei kažkas prasiskverbia tarp objekto ir fotoaparato, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-C arba kai pasirinktas AF-A ir fotografuojate AF-C režimu.

  • Pasirinkite [ 5 (Delayed) ], kad padėtumėte sufokusuoti pradinį objektą.
  • Pasirinkite [ 1 (Quick) ], kad būtų lengviau perkelti fokusą į objektus, kertančius jūsų matymo lauką.
  • Jei AF srities režimui pasirinktas [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] arba [ Auto-area AF (gyvūnai) ], blokuoto kadro AF atsakas veiks režimu [ 3 ], kai [ 2 ] arba [ 1 (Quick) ] pasirenkamas.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus