FV užraktas

Ši funkcija naudojama su CLS suderinamų blykstės įrenginių blykstės galiai užrakinti, kad galėtumėte padaryti kelias nuotraukas arba perkomponuoti kadrus nekeičiant blykstės lygio. Jūsų objektas neturi būti kadro centre, todėl jums suteikiama daugiau laisvės kuriant kadrus.

 • Blykstės galia reguliuojama automatiškai, atsižvelgiant į bet kokius ISO jautrumo ir diafragmos pokyčius.
 • FV užraktas negalimas b režimu.
 1. Priskirkite [FV lock] valdikliui naudodami pasirinktinį nustatymą f2 [Custom controls (fotografavimas)].
 2. Ant fotoaparato priedų lizdo pritvirtinkite su CLS suderinamą blykstės įrenginį.
 3. Įjunkite blykstės įrenginį ir pasirinkite monitoriaus išankstinės blykstės blykstės valdymo režimą q A arba A.
  • Jei naudojate SB-500, SB-400 arba SB-300, pritvirtintą prie fotoaparato priedų lizdo, nuotraukų fotografavimo meniu pasirinkite [ TTL ], skirtą [ Flash control ] > [ Flash control mode ].
  • Informacijos apie kitus blykstės įrenginius ieškokite su blykste pateiktoje dokumentacijoje.
 4. Fokusas.
  Padėkite objektą kadro centre ir iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad sufokusuotumėte.
 5. Užfiksuokite blykstės lygį.
  • Patvirtinę, kad fotografavimo ekrane pasirodo blykstės parengties indikatorius ( c ), paspauskite [ FV lock ] valdiklį; blykstės įrenginys išskleis išankstinę monitoriaus blykstę, kad nustatytų tinkamą blykstės lygį.
  • Blykstės galia užsifiksuos ir fotografavimo ekrane pasirodys FV užrakto piktograma ( r ).
 6. Perkomponuokite kadrą.
 7. Norėdami fotografuoti, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
  Jei pageidaujama, papildomas nuotraukas galima padaryti neatleidus FV užrakto. Pakartokite 6–7 veiksmus, kad padarytumėte papildomų kadrų.
 8. Atleiskite FV užraktą.
  Paspauskite [ FV lock ] valdiklį, kad atlaisvintumėte FV užraktą, ir patvirtinkite, kad FV užrakto piktograma ( r ) neberodoma fotografavimo ekrane.