Ištrinti

  1. G mygtukas
  2. D atkūrimo meniu

Ištrinkite kelis vaizdus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Kelių nuotraukų trynimas“ (Kelių nuotraukų ištrynimas ).

Parinktisapibūdinimas
Q[ Pasirinktos nuotraukos ]Ištrinti pasirinktas nuotraukas.
i[ Nuotraukos, darytos pasirinktomis dienomis ]Ištrinkite visas nuotraukas, darytas pasirinktomis dienomis.
R[ Visos nuotraukos ]Ištrinkite visas nuotraukas iš aplanko, šiuo metu pasirinkto [ Playback folder ] atkūrimo meniu.