Vaizdo komentaras

  1. G mygtukas
  2. B sąrankos meniu

Pridėkite komentarą prie naujų nuotraukų, kai jos daromos. Komentarus galima peržiūrėti NX Studio skirtuke [ Info ].

Įveskite komentarą

Įveskite iki 36 simbolių komentarą. Pažymėkite [ Įvesti komentarą ] ir paspauskite 2 , kad būtų rodomas teksto įvedimo dialogo langas. Norėdami gauti informacijos apie teksto įvedimą, žr. „Teksto įvedimas“ ( Teksto įvedimas ).

Pridėti komentarą

Norėdami pridėti komentarą prie vėlesnių nuotraukų, pažymėkite [ Attach comment ], paspauskite 2 ir patvirtinkite, kad gretimame žymimajame langelyje yra varnelė ( M ). Paspauskite J , kad išsaugotumėte pakeitimus ir išeitumėte; komentaras bus pridėtas prie visų vėlesnių nuotraukų.

Nuotraukos informacija

Komentarus galima peržiūrėti fotografavimo duomenų puslapyje nuotraukos informacijos ekrane.