f1: tinkinti i meniu

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite elementus, išvardytus i meniu, rodomame, kai fotografavimo režimu paspaudžiamas i mygtukas.

  • Pažymėkite vietą i meniu, paspauskite J ir pasirinkite norimą elementą.
  • i meniu galima priskirti šiuos elementus.

Bluetooth ryšys

Įjungti arba išjungti Bluetooth.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus