Aukštas ISO NR

  1. G mygtukas
  2. C nuotraukų fotografavimo meniu

Nuotraukos, darytos esant dideliam ISO jautrumui, gali būti apdorojamos siekiant sumažinti „triukšmą“ (atsitiktinai išdėstytus ryškius pikselius).

Parinktisapibūdinimas
[ Aukštas ]Sumažinkite triukšmą nuotraukose, darytose esant bet kokiam ISO jautrumui. Kuo didesnis jautrumas, tuo didesnis efektas. Pasirinkite triukšmo mažinimo lygį iš [ High ], [ Normal ] ir [ Low ].
[ Normalus ]
[ Žemas ]
[ Išjungta ]Triukšmo mažinimas atliekamas tik pagal poreikį. Triukšmo mažinimo lygis visada yra mažesnis nei pasirinkus [ Low ].