Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra: perspėjimai

Fotoaparato priežiūra

Nenuleiskite

Nenumeskite fotoaparato ar objektyvo ir nepatirkite jų smūgių. Gaminys gali sugesti, jei jį patiria stiprūs smūgiai arba vibracija.

Laikyti sausą

Laikykite fotoaparatą sausą. Vidinio mechanizmo rūdijimas, kurį sukelia vanduo fotoaparato viduje, gali būti ne tik brangus remontas, bet iš tikrųjų gali sukelti nepataisomą žalą.

Venkite staigių temperatūros pokyčių

Jei nešiojate fotoaparatą iš šaltos vietos į šiltą arba iš šiltos vietos į šaltą, fotoaparato viduje ir išorėje gali susidaryti vandens lašelių ir sugadinti. Kai atnešate fotoaparatą į vietą, kurioje temperatūra skiriasi, įdėkite fotoaparatą į nešiojimo dėklą arba plastikinį maišelį ir prieš tai užsandarinkite. Kai fotoaparatas prisitaikys prie aplinkos temperatūros, išimkite jį iš maišelio ir naudokite.

Saugokite nuo stiprių magnetinių laukų

Statiniai krūviai arba magnetiniai laukai, kuriuos sukuria įranga, pvz., radijo siųstuvai, gali trikdyti monitorių, sugadinti atminties kortelėje saugomus duomenis arba paveikti gaminio vidines grandines.

Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę

Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę ar kitą stiprų šviesos šaltinį ilgą laiką. Intensyvi šviesa gali pažeisti vaizdo jutiklį arba išblukti arba „perdegti“. Fotoaparatu darytose nuotraukose gali būti balto susiliejimo efekto.

Lazeriai ir kiti ryškios šviesos šaltiniai

Nenukreipkite lazerių ar kitų itin ryškių šviesos šaltinių į objektyvą, nes galite sugadinti fotoaparato vaizdo jutiklį.

Valymas

Valydami fotoaparato korpusą, švelniai nuvalykite dulkes ir pūkelius pūtikliu, tada švelniai nuvalykite minkšta, sausa šluoste. Naudoję fotoaparatą paplūdimyje ar pajūryje, nuvalykite smėlį ar druską šluoste, lengvai sudrėkinta gėlame vandenyje, tada gerai nusausinkite fotoaparatą.

Objektyvo ir vaizdo ieškiklio valymas

Šie stiklo elementai lengvai pažeidžiami: dulkes ir pūkelius nuvalykite pūstuvu. Jei naudojate aerozolinį pūstuvą, skardinę laikykite vertikaliai, kad neištekėtų skystis, galintis pažeisti stiklo elementus. Norėdami pašalinti pirštų atspaudus ir kitas dėmes nuo objektyvo, ant minkštos šluostės užtepkite nedidelį kiekį objektyvo valiklio ir atsargiai nuvalykite objektyvą.

Nelieskite vaizdo jutiklio

Jokiomis aplinkybėmis nespauskite vaizdo jutiklio, nebadykite jo valymo įrankiais ir nedarykite į jį galingos oro srovės iš pūstuvo. Šie veiksmai gali subraižyti ar kitaip sugadinti jutiklį.

Vaizdo jutiklio valymas

Informacijos apie vaizdo jutiklio valymą ieškokite „Rankinis valymas“ (Rankinis valymas ).

Objektyvo kontaktai

Laikykite objektyvo kontaktus švarius. Venkite jų liesti pirštais.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje

Kad išvengtumėte pelėsio ar pelėsio, fotoaparatą laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Nelaikykite fotoaparato su pirminio benzino ar kamparo kandžių kamuoliukais, šalia įrangos, kuri skleidžia stiprią elektromagnetinę spinduliuotę, arba ten, kur jį veiks itin aukšta temperatūra, pavyzdžiui, šalia šildytuvo arba uždaroje transporto priemonėje karštą dieną. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, gaminys gali sugesti.

Ilgalaikis saugojimas

Kad išvengtumėte žalos, kurią sukelia, pavyzdžiui, nutekėjęs akumuliatoriaus skystis, išimkite bateriją, jei gaminio nenaudosite ilgą laiką. Laikykite fotoaparatą plastikiniame maišelyje, kuriame yra sausiklio. Tačiau nelaikykite odinio fotoaparato dėklo plastikiniame maišelyje, nes dėl to medžiaga gali sugesti. Laikykite akumuliatorių vėsioje, sausoje vietoje. Atminkite, kad sausiklis palaipsniui praranda savo gebėjimą sugerti drėgmę, todėl jį reikia reguliariai keisti. Kad nesusidarytų pelėsis, išimkite fotoaparatą iš saugyklos bent kartą per mėnesį, įdėkite bateriją ir keletą kartų atleiskite užraktą.

Prieš išimdami akumuliatorių, gaminį išjunkite.

Išėmus bateriją, kai fotoaparatas įjungtas, galite sugadinti gaminį. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad neištrauktumėte arba neatjungtumėte maitinimo šaltinio, kol įrašomi ar trinami vaizdai.

Monitorius/vaizdo ieškiklis

 • Monitoriai (įskaitant vaizdo ieškiklį) sukonstruoti itin tiksliai; ne mažiau kaip 99,99 % pikselių yra veiksmingi, o ne daugiau kaip 0,01 % trūksta arba yra sugedę. Taigi, nors šiuose ekranuose gali būti pikselių, kurie visada šviečia (balta, raudona, mėlyna arba žalia) arba visada išjungiami (juoda), tai nėra gedimas. Įrenginiu įrašyti vaizdai nepaveikiami. Prašome jūsų supratimo.
 • Vaizdai monitoriuje gali būti sunkiai matomi esant ryškiai šviesai.
 • Nespauskite monitoriaus. Monitorius gali sugesti arba jį sugadinti. Dulkes ar pūkelius ant monitoriaus galima pašalinti pūstuvu. Dėmes galima pašalinti švelniai nuvalius monitorių minkšta šluoste arba zomša. Jei monitorius sulūžtų, reikia pasirūpinti, kad nesusižeistumėte dėl stiklo šukių. Būkite atsargūs, kad skystieji kristalai iš monitoriaus neliestų odos ir nepatektų į akis ar burną.
 • Jei kadruodami kadrus vaizdo ieškiklyje pasireikštų bet kuris iš šių simptomų, nustokite naudoti, kol jūsų būklė pagerės:
  • pykinimas, akių skausmas, akių nuovargis,
  • galvos svaigimas, galvos skausmas, kaklo ar pečių sustingimas,
  • silpnumas ar plaštakos ir akių koordinacijos praradimas, arba
  • judesio ligos.
 • Fotografuojant serijomis, ekranas gali greitai įsijungti ir išsijungti. Jei žiūrėsite į mirgantį ekraną, galite jaustis blogai. Nutraukite vartojimą, kol jūsų būklė pagerės.

Ryškios šviesos ir iš galo apšviesti objektai

Triukšmas linijų pavidalu retais atvejais gali atsirasti nuotraukose, kuriose yra ryški šviesa arba apšviesti objektai.

Akumuliatoriaus priežiūra

Atsargumo priemonės naudojant

 • Jei netinkamai elgiamasi, baterijos gali plyšti arba ištekėti, todėl gaminys gali surūdyti. Dirbdami su akumuliatoriais, laikykitės šių atsargumo priemonių:
  • Prieš keisdami bateriją, gaminį išjunkite.
  • Baterijos gali būti karštos po ilgo naudojimo.
  • Laikykite akumuliatoriaus gnybtus švarius.
  • Naudokite tik šioje įrangoje patvirtintas baterijas.
  • Neužtrumpinkite ir neišardykite baterijų, nelaikykite jų nuo liepsnos ar per didelio karščio.
  • Kai akumuliatorius neįdėtas į fotoaparatą ar įkroviklį, laikykite jį plastikiniame maišelyje arba kitame nelaidžiame inde, kad gnybtai būtų izoliuoti.
 • Jei akumuliatorius yra karštas, pavyzdžiui, iškart po naudojimo, prieš įkraudami palaukite, kol jis atvės. Bandymas įkrauti akumuliatorių, kai jo vidinė temperatūra yra aukštesnė, pablogins akumuliatoriaus veikimą, todėl akumuliatorius gali neįkrauti arba įkrauti tik iš dalies.
 • Jei akumuliatoriaus kurį laiką nenaudosite, įdėkite jį į fotoaparatą ir išsikrovę, prieš išimdami iš fotoaparato saugojimui. Akumuliatorius turi būti laikomas vėsioje, sausoje vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra nuo 15 °C iki 25 °C (59 °F iki 77 °F) . Venkite karštų arba labai šaltų vietų.
 • Baterijas reikia įkrauti per šešis mėnesius nuo naudojimo. Jei nenaudojate ilgą laiką, įkraukite akumuliatorių ir naudokite fotoaparatą, kad jį išsikrautumėte kartą per šešis mėnesius, prieš grąžindami į vėsią vietą saugojimui.
 • Išimkite akumuliatorių iš fotoaparato arba įkroviklio, kai jo nenaudojate. Fotoaparatas ir įkroviklis įkrauna minutėlę net ir išjungę, todėl akumuliatorius gali išsikrauti tiek, kad nebeveiks.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 0 °C (32 °F) arba aukštesnė nei 40 °C (104 °F) . Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, galite sugadinti akumuliatorių arba pabloginti jo veikimą. Įkraukite akumuliatorių patalpoje, esant 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F) aplinkos temperatūrai. Akumuliatorius nebus įkraunamas, jei jo temperatūra yra žemesnė nei 0 °C (32 °F) arba aukštesnė nei 60 °C (140 °F) .
 • Talpa gali sumažėti ir įkrovimo laikas pailgėti, kai akumuliatoriaus temperatūra yra nuo 0 °C (32 °F) iki 15 °C (59 °F) ir nuo 45 °C (113 °F) iki 60 °C (140 °F) .
 • Esant žemai aplinkos temperatūrai, paprastai sumažėja akumuliatorių įkrovimo talpa.
 • Esant žemai aplinkos temperatūrai, paprastai sumažėja baterijų talpa. Talpos pokytis priklausomai nuo temperatūros atsispindi fotoaparato akumuliatoriaus lygio ekrane. Dėl to akumuliatoriaus ekrane gali būti rodomas sumažėjęs talpa, kai temperatūra nukrenta, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
 • Baterijos po naudojimo gali būti karštos. Išimdami baterijas iš fotoaparato, būkite atsargūs.

Prieš naudodami įkraukite baterijas

Prieš naudodami įkraukite akumuliatorių. Pristatoma baterija nėra visiškai įkrauta siuntimo metu.

Paruoštos atsarginės baterijos

Prieš fotografuodami, paruoškite atsarginę bateriją ir laikykite ją visiškai įkrautą. Atsižvelgiant į jūsų vietą, gali būti sunku įsigyti atsargines baterijas per trumpą laiką.

Šaltomis dienomis turėkite visiškai įkrautas atsargines baterijas

Iš dalies įkrautos baterijos gali neveikti šaltomis dienomis. Šaltu oru prieš naudodami įkraukite vieną akumuliatorių, o kitą laikykite šiltoje vietoje, kad prireikus būtų galima jį pakeisti. Atšilęs, šaltas akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.

Baterijos lygis

 • Pakartotinai įjungus arba išjungus fotoaparatą, kai baterija visiškai išsikrovusi, sutrumpės baterijos veikimo laikas. Visiškai išsikrovusias baterijas prieš naudojimą reikia įkrauti.
 • Ryškus visiškai įkrauto akumuliatoriaus įkrovimo laiko sumažėjimas, kai naudojamas kambario temperatūroje, reiškia, kad jį reikia pakeisti. Įsigykite naują įkraunamą bateriją.

Nebandykite įkrauti visiškai įkrautų baterijų

Jei akumuliatorius toliau kraunamas po to, kai jis visiškai įkrautas, gali pablogėti akumuliatoriaus veikimas.

Naudotų baterijų perdirbimas

Perdirbkite įkraunamas baterijas laikydamiesi vietinių taisyklių, pirmiausia būtinai izoliuokite gnybtus juostele.

Naudojant įkroviklį

 • Įkrovimo metu nejudinkite įkroviklio ir nelieskite akumuliatoriaus; Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, labai retais atvejais įkroviklis gali parodyti, kad įkrovimas baigtas, kai akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. Išimkite ir vėl įdėkite bateriją, kad vėl pradėtumėte krauti.
 • Neužtrumpinkite įkroviklio gnybtų. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, įkroviklis gali perkaisti ir sugadinti.
 • Atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate.
 • Naudokite MH-32 akumuliatoriaus įkroviklį tik su suderinamomis baterijomis.
 • Nenaudokite įkroviklių, kurių vidus yra atviras arba kai naudojami neįprasti garsai.

 • Ant šio gaminio esantys simboliai reiškia:
  m AC, p DC, q II klasės įranga (gaminio konstrukcija dviguba izoliacija)

Naudojant įkrovimo kintamosios srovės adapterį

 • Įkrovimo metu nejudinkite fotoaparato ir nelieskite akumuliatoriaus. Nesilaikant šios atsargumo priemonės, labai retais atvejais fotoaparatas gali parodyti, kad įkrovimas baigtas, kai akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. Atjunkite ir vėl prijunkite adapterį, kad vėl pradėtumėte įkrovimą.
 • Neužtrumpinkite adapterio gnybtų. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, įkroviklis gali perkaisti ir sugadinti.
 • Atjunkite adapterį, kai jo nenaudojate.
 • Nenaudokite adapterių su pažeidimais, dėl kurių vidus lieka atviras arba kurie naudojant sklinda neįprasti garsai.

 • Ant šio gaminio esantys simboliai reiškia:
  m AC, p DC, q II klasės įranga (gaminio konstrukcija dviguba izoliacija)