a2: AF-S prioriteto pasirinkimas

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite, ar galima fotografuoti prieš fotoaparatui sufokusuojant, kai pasirenkamas AF-S .

Parinktisapibūdinimas
G[ Išleidimas ]Nuotraukas galima daryti kaskart, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas (atleidimo pirmenybė).
F[ Fokusas ]Fotografuoti galima tik tada, kai fotoaparatas yra sufokusuotas (fokusavimo prioritetas).

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus