Įvertinkite nuotraukas

Pasirinktos nuotraukos gali būti įvertintos arba pažymėtos kaip tinkamos vėliau ištrinti. Įvertinimus taip pat galima peržiūrėti NX Studio. Apsaugotos nuotraukos negali būti vertinamos.

  1. Norėdami pradėti atkūrimą, paspauskite mygtuką K
  2. Pasirinkite norimą nuotrauką ir paspauskite mygtuką i .

    Bus rodomas atkūrimo i meniu.

  3. Pažymėkite [Rating] ir paspauskite J .
  4. Pasirinkite įvertinimą.
    • Pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte įvertinimą nuo nulio iki penkių žvaigždučių, arba pasirinkite d , kad pažymėtumėte nuotrauką kaip galimą ištrinti vėliau.
    • Paspauskite J , kad pasirinktumėte pažymėtą parinktį.