Tyli fotografija

  1. G mygtukas
  2. C nuotraukų fotografavimo meniu

Pašalinkite užrakto garsus fotografuodami (Tyli fotografija ).

Parinktisapibūdinimas
[ Įjungta ]Pašalinkite užrakto sukeliamą vibraciją. Naudokite peizažams, natiurmortams ir kitiems statiniams objektams. Rekomenduojama naudoti trikojį.
  • Pasirinkus [ On ], skirtą [ Silent photography ], fotoaparatas visiškai nenutildomas. Fotoaparato garsai vis tiek gali būti girdimi, pavyzdžiui, automatinio fokusavimo ar diafragmos reguliavimo metu, pastaruoju atveju labiausiai pastebima esant mažesnėms diafragmoms (ty kai f skaičiai yra didesni) nei f/5,6.
  • Fotografavimas su blykste išjungtas.
  • Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas išjungtas.
  • Elektroninis užraktas naudojamas neatsižvelgiant į pasirinktinį nustatymą d4 [ Užrakto tipas ].
  • Nepriklausomai nuo nustatymų, pasirinktų [ Beep options ] sąrankos meniu, pyptelėjimai neskambės, kai fotoaparatas sufokusuoja arba veikia laikmatis.
  • Įjungus tylųjį fotografavimą, pakeičiamas nuolatinio atleidimo režimų kadrų judėjimo greitis (Kadro paleidimo greitis ).
[ Išjungta ]Išjungti tyliąją fotografiją.