d5: pailgintas užrakto greitis (M)

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Jei pasirinksite [ On ], fotografuodami M režimu užrakto greitį galite pailginti iki 900 sekundžių (15 minučių). Tai naudinga, kai norite fotografuoti ilgą laiką atidarę užraktą, pavyzdžiui, fotografuodami astronomiją.

  • Kai užrakto greitis yra 60 sekundžių ir lėtesnis, ekspozicijos laikas atitiks pasirinktą užrakto greitį (kai pasirenkamas [ On ]). Pradėjus fotografuoti, valdymo skydelis persijungia, kad parodytų, kad užraktas atidarytas.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus