C Fotografavimo meniu: Fotografavimo parinktys

Norėdami peržiūrėti fotografavimo meniu, fotoaparato meniu pasirinkite skirtuką C

Fotografavimo meniu yra šie elementai:

Taip pat žr

„Numatytieji nuotraukų fotografavimo meniu nustatymai“ (Fotografavimo meniu numatytieji nustatymai )