e1: blykstės sinchronizavimo greitis

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite blykstės sinchronizavimo greitį.

Parinktisapibūdinimas
[ 1/200 s (automatinis FP) ]Automatinis FP didelės spartos sinchronizavimas įjungtas naudojant suderinamus blykstės įrenginius, o didžiausias kitų blyksčių įrenginių sinchronizavimo greitis nustatytas į 1/200 s.
  • Kai fotoaparatas rodo 1/200 s užrakto greitį P arba A režimu, automatinis FP didelio greičio sinchronizavimas bus suaktyvintas, jei tikrasis užrakto greitis yra didesnis nei 1/200 s. Jei blykstė palaiko automatinį FP didelio greičio sinchronizavimą, fotoaparatas gali pasirinkti net 1/4000 s užrakto greitį.
  • S arba M režimu vartotojas gali pasirinkti net 1/4000 s užrakto greitį, kai naudoja blykstės įrenginius, palaikančius automatinį FP didelės spartos sinchronizavimą.
  • S arba M režimu, jei užrakto greičio ratukas nustatytas ties X , užrakto greitis bus nustatytas į 1/200 s.
[ 1/200 s ]Blykstės sinchronizavimo greitis nustatytas pagal pasirinktą reikšmę, kuri gali būti nuo 1/200 iki 1/60 s.
  • S arba M režimu, jei užrakto greičio ratukas nustatytas ties X , užrakto greitis bus toks pat kaip sinchronizavimo greitis.
  • S arba M režimu, jei užrakto greičio ratukas nustatytas į didesnį nei sinchronizavimo greitį, užrakto greitis bus toks pat kaip sinchronizavimo greitis.
[ 1/160 s ]
[ 1/125 s ]
[ 1/100 s ]
[ 1/80 s ]
[ 1/60 s ]

Užrakto greičio fiksavimas esant blykstės sinchronizavimo greičio ribai

Režimais S ir M užrakto greitį galima fiksuoti pagal pasirinktinį nustatymą e1 [ Blykstės sinchronizavimo greitis ], nustatant užrakto greičio ratuką į X . X (blykstės sinchronizavimo indikatorius) bus rodomas fotografavimo ekrane kartu su blykstės sinchronizavimo greičiu.

Automatinis FP didelės spartos sinchronizavimas

  • Automatinis FP didelio greičio sinchronizavimas leidžia naudoti blykstę esant didžiausiam fotoaparato palaikomam išlaikymui. Pasirinkus [ 1/200 s (Auto FP) ], fotoaparatas automatiškai įjungia automatinį FP didelės spartos sinchronizavimą, kai užrakto greitis yra didesnis nei blykstės sinchronizavimo greitis. Tai leidžia pasirinkti maksimalią diafragmą, kad būtų sumažintas lauko gylis, net kai objektas yra apšviestas ryškioje saulės šviesoje.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus