Nuotraukų apžvalga

  1. G mygtukas
  2. D atkūrimo meniu

Pasirinkite, ar nuotraukos bus automatiškai rodomos monitoriuje iškart po fotografavimo.

Parinktisapibūdinimas
[ Įjungta ]Nuotraukos rodomos šiuo metu pasirinktame ekrane (monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje) jas darant.
[ Įjungta (tik monitoriuje) ]Nuotraukos po fotografavimo rodomos tik tada, kai kadrams kadruoti naudojamas monitorius. Kai monitoriaus režimui pasirinktas [ Tik vaizdo ieškiklis ], nuotraukos vaizdo ieškiklyje nerodomos.
[ Išjungta ]Nuotraukas galima peržiūrėti tik paspaudus K mygtuką.