Nuotraukų apžvalga

  1. G mygtukas
  2. D atkūrimo meniu

Pasirinkite, ar nuotraukos automatiškai bus rodomos monitoriuje iškart po fotografavimo.

Variantasapibūdinimas
[ Įjungta ]Fotografavimo metu nuotraukos rodomos pasirinktame ekrane (monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje).
[ Įjungta (tik monitoriuje) ]Nuotraukos po fotografavimo rodomos tik tada, kai kadrams kadruoti naudojamas monitorius. Kai monitoriaus režimui pasirinktas [ Tik vaizdo ieškiklis ], nuotraukos vaizdo ieškiklyje nerodomos.
[ Išjungta ]Nuotraukas galima peržiūrėti tik paspaudus K mygtuką.