a11: Integruotas AF pagalbinis apšvietimas

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite, ar įtaisytasis AF pagalbinis apšvietimas užsidega, kad padėtų fokusuoti fotografuojant, kai apšvietimas prastas.

Parinktisapibūdinimas
[ Įjungta ]Fotografavimo režimu apšvietimas užsidegs taip, kaip reikia, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-S arba kai pasirinktas AF-A ir fotografuojate AF-S režimu.
[ Išjungta ]Apšvietimas neužsidega, kad padėtų fokusuoti. Kai apšvietimas prastas, fotoaparatas gali nesufokusuoti.

AF pagalbinis apšvietimas

  • AF pagalbinio apšvietimo diapazonas yra maždaug 1–3 m (3 pėdos 4 coliai–9 pėdos 10 colių) .
  • Kai naudojate apšvietimą, nuimkite objektyvo gaubtus.
  • Neuždenkite AF pagalbinio apšvietimo, kai jis dega.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus